5 etapów życia firmy – co warto wiedzieć o finansowaniu?

Na sukces nowo zakładanej firmy składa się nie tylko innowacyjny pomysł, odpowiednia reklama oraz wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Równie ważna jest umiejętność wyboru odpowiednich form finansowania – kredytu, leasingu, faktoringu czy crowdfundingu – które mogą wspomagać firmę na kolejnych etapach rozwoju. Istotny jest też dostęp do elektronicznych narzędzi, ułatwiających zarządzanie finansami.

 Etap pierwszy – pieniądze na start

Finansowanie społecznościowe to nowa forma wsparcia biznesowego kreatywnych firm. Każdy przedsiębiorca z pomysłem na działalność gospodarczą czy kulturalną, jeśli nie dysponuje środkami na jego realizację, może zwrócić się o pomoc do społeczności internetowej. Właściciel powstającej firmy ma do wyboru dwie możliwości – w zamian za wsparcie w postaci mikropłatności, może zaoferować darczyńcom różnorodne nagrody (promocje na powstały produkt, bilety na spotkania czy technologiczne gadżety) lub zagwarantować pakiet akcji lub udział w zyskach wypracowanych w ramach rozwoju projektu. Crowdfunding to dobra metoda wsparcia finansowego dla firmy, która stawia pierwsze kroki na rynku. W ramach społecznościowej zbiórki można zgromadzić środki o wartości od kilkuset do kilku milionów złotych.

Etap drugi – pierwsze zakupy

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed firmą, której udało się zebrać potrzebny kapitał, jest pozyskanie środków niezbędnych do codziennego funkcjonowania: samochodu, sprzętu biurowego czy komputerowego. Tutaj dobrym rozwiązaniem może być leasing – umożliwia on realizację inwestycji, które w przypadku zakupu płatnego gotówką lub za pomocą kredytu bankowego musiałyby być odłożone w czasie. – Na początku działalności rzadko kupuje się cały potrzebny sprzęt za gotówkę, ponieważ wiąże się to z poniesieniem wysokich nakładów. Przedsiębiorcy, którzy chcą wyposażyć swoje biuro lub kupić samochód mogą starać się o różne formy dofinansowania – kredyty, pożyczki czy fundusze unijne. Wybierając leasing zyskują nie tylko oszczędności, ale też korzyści podatkowe – mówi Katarzyna Milej, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami w Millennium Leasing.

 Etap trzeci – utrzymanie płynności

Utrzymanie zdolności firmy – zarówno małej, średniej, jak i wielkiej korporacji – do spłacania bieżących zobowiązań, jest największym wyzwaniem każdego kierującego przedsiębiorstwem. Korzystając z faktoringu, odbiorca odblokowuje środki pieniężne zamrożone w fakturach. Jest to szczególnie ważne dla rozwijających się spółek, współpracujących z wieloma kontrahentami, korzystających z odroczonych terminów płatności. – Faktoring przyspiesza spływ należności i znacznie go zabezpiecza, a przy tym elastycznie dostosowuje do potrzeb stron, pozwalając łagodnie wypełniać pojawiające się okresowo luki płynnościowe. Poprawia też stronę aktywną bilansu przedsiębiorstwa, nie zwiększając jego bilansowych zobowiązań, co ostatecznie przyczynia się do poprawy zdolności kredytowej firmy – mówi Tomasz Domagalski, Kierujący Wydziałem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium.

Etap czwarty – inwestycje

Inwestycje oznaczają zazwyczaj modernizację i rozszerzanie działalności firmy. Mogą zostać sfinansowane m.in. za pomocą kredytu gotówkowego. Dostępne kwoty zależą od przychodów potencjalnego kredytobiorcy, jego historii kredytowej, oceny finansowej przedsięwzięcia oraz okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyt inwestycyjny umożliwia uzyskanie wysokich kwot na działania modernizacyjne, rozwojowe lub zakup środków trwałych w długim okresie (nawet kilkunastu lat). – Banki oferują atrakcyjne warunki finansowania oraz stają się coraz bardziej otwarte na negocjacje zarówno oprocentowania kredytów jak i wybranych prowizji. Bankowość przedsiębiorstw zawsze opierała się na bardzo indywidualnym podejściu do potrzeb klienta. Co ważne, relacja z klientem widziana jest zawsze całościowo, a skłonność banku do negocjacji w dużej mierze zależy od charakteru współpracy i jej zakresu nie tylko w obszarze finansowania, lecz również w takich aspektach jak rozliczenia, transakcje walutowe i obsługa gotówkowa – mówi Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw w Banku Millennium.

Etap piąty – informatyzacja

Wraz z rozwojem działalności rosną potrzeby firm w zakresie usług pozwalających na zarządzanie finansami firmy online, w dowolnym miejscu i czasie. Bankowość elektroniczna dla przedsiębiorstw jest dostosowana do potrzeb firm i umożliwia nie tyko realizację podstawowych operacji (sprawdzenie stanu rachunków, kart kredytowych, lokat, wysyłanie zleceń płatniczych i dokonywanie przelewów czy sprawdzanie aktualnych kursów wymiany walut), lecz również obsługę online takich produktów jak gwarancje, akredytywy czy faktoring. – Osoby odpowiedzialne za nadzór nad firmowymi finansami mogą również, korzystając z aplikacji czy systemu transakcyjnego, zarządzać jednocześnie wszystkimi rachunkami powiązanych ze sobą spółek w ramach jednego logowania. Rozwiązanie to oszczędza czas i pieniądze oraz ułatwia obsługę kilku firm w ramach jednej grupy kapitałowej. – mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

źródło: Bank Millennium