Akcjonariusze Banku Pekao S.A. wybrali nową Radę Nadzorczą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bank Pekao S.A. powołało 17 kwietnia nowych członków Rady Nadzorczej. Na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 18 kwietnia powołani zostali: Krzysztof Czeszejko-Sochacki, Bartosz Grześkowiak, Radosław Niedzielski, Jacek Nieścior, Artur Nowak-Far, Artur Olech, Robert Sochacki, Anna Wawrzyńczak-Palynyczak. Kadencja dotychczasowej Rady wygasła 31 grudnia 2023 r., a zgodnie z przepisami jej członkowie pełnili swoje funkcje do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

– Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao S.A. powołało dziś Radę Nadzorczą na nową kadencję. To z pewnością otwiera kolejny, ważny etap w historii naszego banku. Witam serdecznie nowych członków Rady, którzy podjęli się odpowiedzialności związanej z kształtowaniem przyszłości naszej organizacji. Jestem przekonany, że nowa Rada Nadzorcza wzbogaci bank swoją wiedzą, doświadczeniem i nowym spojrzeniem na czekające nas wyzwania. Jednocześnie za minione lata owocnej pracy chciałbym podziękować Radzie Nadzorczej, która zakończyła swoją kadencję. Nie sposób nie docenić wyjątkowego zaangażowania jej członków, kompetencji oraz wsparcia w realizacji naszej ambitnej strategii. Przez ostatnie lata pod czujnym okiem Rady wyraźnie umocniliśmy się na pozycji drugiego pod względem wielkości banku w Polsce, zdobywając i utrzymując pozycję lidera w wielu obszarach rynku. Dotyczy to zwłaszcza nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz produktów odpowiadających na potrzeby klientów. Nasze sukcesy były w tym czasie wielokrotnie doceniane przez ekspertów, konkurentów, a przede wszystkim samych klientów – powiedział Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. Leszek Skiba.

Każdy z wybranych członków Rady Nadzorczej nowej kadencji został poddany ocenie spełniania wymogów odpowiedniości.

ŹRÓDŁOBank Pekao