Aktualizacja ratingu ESG dla BOŚ

W grudniu 2022 roku Bank Ochrony Środowiska otrzymał ocenę ESG Risk przyznaną przez agencję ratingową Morningstar Sustainalytics na poziomie 14,2, co oznacza, że ryzyko ESG Banku uznano za niskie. Aktualizacja ratingu ESG Risk oznacza znaczącą poprawę w porównaniu do i tak bardzo dobrego rezultatu sprzed roku. Plasuje ona BOŚ w gronie 9% najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym (na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych) i zarazem w czołowych 8% spośród ponad 15,5 tys. wszystkich firm na całym świecie poddanych badaniu przez Morningstar Sustainalytics.

Bank Ochrony Środowiska poddał się ocenie agencji Morningstar Sustainalytics drugi rok z rzędu. Już w 2021 roku uzyskał rating ESG Risk na poziomie 19,9 („Low Risk”), oznaczającym niewielkie ryzyko doświadczenia negatywnego wpływu finansowego z przyczyn związanych z czynnikami ESG (tj. ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym). Niższa nota ESG Risk w tegorocznym badaniu oznacza dalszą, znaczącą poprawę w tym obszarze. BOŚ awansował do grona 9% najlepiej ocenionych banków i jednocześnie do wiodących 8% firm w ujęciu globalnym. Rezultat uzyskany rok wcześniej plasował BOŚ odpowiednio w czołowych 18% i 23%.

Na ogólną ocenę ESG Risk przyznawaną przez Morningstar Sustainalytics składają się dwa kluczowe komponenty: ESG Risk Exposure oraz ESG Risk Management. W przypadku pierwszego z nich BOŚ uzyskał teraz 39,0 punktów (wobec 38,0 przed rokiem), co oznacza umiarkowaną ekspozycję Banku na ryzyka ESG („Medium”). Zarządzanie tymi ryzkami, z wynikiem na poziomie 66,5 punktów, zostało ocenione jako silne („Strong”). Przed rokiem ocena w kategorii ESG Risk Management wynosiła 49,8 punktów („Medium”).

– Znaczącą poprawę ratingu ESG odbieramy jako docenienie wysiłków i działań Banku Ochrony Środowiska na rzecz odpowiedzialności w biznesie oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. Szczególnie cieszy nas wysoka ocena w kategorii ESG Risk Management, która pokazuje, że jako instytucja bankowa uzyskaliśmy potwierdzenie wysokich kompetencji w skutecznym zarządzaniu kluczowych obszarów ryzyka w działalności BOŚ jako „banku zielonego”. Liczymy, że wysoka ocena niezależnych ekspertów agencji Morningstar Sustainalytics zyska uznanie także w oczach naszych inwestorów i pozostałych interesariuszy – powiedział Emil Ślązak, pełniący obowiązki prezesa zarządu BOŚ.

ŹRÓDŁOBank Ochrony Środowiska