Alior Bank: S&P Global Ratings utrzymuje stabilny rating Banku na poziomie BB

Alior Bank utrzymał ocenę ratingową na poziomie BB z perspektywą stabilną. Agencja S&P doceniła odporność banku na zmienne otoczenie makroekonomiczne, działania zmierzające do ograniczenia poziomu ryzyka oraz poprawy rentowności, a także założenia nowej strategii rozwoju.

W swojej analizie agencja ratingowa S&P Global Ratings oceniła, że zdolność do generowania kapitału przez Alior Bank wraca na właściwe tory. Doceniono także zespół zarządzający banku za zapewnienie zadowalającej rentowności po okresie gorszych wyników. Skupienie się na zmniejszeniu ryzyka portfela kredytowego oraz wdrożenie bardziej restrykcyjnych zasad udzielania kredytów – w ocenie agencji ratingowej – prawdopodobnie również korzystnie wpłynie na stabilność zysków. Pozytywnie oceniono także założenia nowej strategii rozwoju „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, która akcentuje cyfryzację oraz inicjatywy ESG, co powinno wesprzeć pozycję Alior Banku na konkurencyjnym i wysoce zdigitalizowanym polskim rynku bankowym. Jako przewaga konkurencyjna została również wskazana niewielka ekspozycja banku na kredyty hipoteczne denominowane w CHF.

Autorzy analizy spodziewają się poprawy jakości aktywów Alior Banku w ciągu najbliższych dwóch lat dzięki zmianie struktury portfela kredytowego w kierunku mniej ryzykownych kredytów zabezpieczonych, w tym kredytów hipotecznych.

ŹRÓDŁOAlior Bank