Alior Bank udostępnia firmom aż do 3 mln zł limitu faktoringowego w szybkim procesie automatycznym

Alior Bank po raz kolejny dostosowuje swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców. Tym razem, wzrasta kwota limitu faktoringu niepełnego, dostępnego w procesie automatycznym. Właściciele firm mogą otrzymać w tej formie aż do 3 mln zł finansowania. Decyzja kredytowa podejmowana jest nawet w 30 minut.

Faktoring niepełny to szybki sposób na poprawę płynności finansowej firmy. Propozycja Alior Banku skierowana jest do małych, średnich i dużych firm, które współpracują z gronem stałych, sprawdzonych kontrahentów i rozliczają się z nimi w złotych.

W ostatnim czasie zauważamy wzmożone zainteresowanie klientów faktoringiem niepełnym, dlatego zwiększamy kwotę limitu z 1 mln zł do aż 3 mln zł, automatyzujemy proces udzielania finansowania i ograniczamy formalności do minimum. W ten sposób odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorców, którzy mają problem z zatorami płatniczymi i pozycjonujemy naszą ofertę wśród najlepszych na rynku –mówi Marek Sołtysiak, dyrektor zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Poza wysoką kwotą finansowania i szybką decyzją kredytową, zaletą oferty Alior Banku jest stała prowizja przez cały okres trwania umowy – niezależnie od wzrostu stóp procentowych. Do minimum ograniczono także niezbędne formalności. Decyzja o przyznaniu limitu podejmowana jest na podstawie oświadczeń, które klient przedstawia po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej.
Przedsiębiorca otrzymuje finansowanie po podpisaniu z bankiem umowy i uzyskaniu potwierdzenia cesji dla kontrahentów zgłoszonych do struktury faktoringowej. Następnie, może składać do banku faktury do finansowania, wystawione na jego kontrahentów i z terminem płatności do 90 dni. Bank wypłaca mu środki w formie zaliczki w wysokości 90 proc. wartości faktur brutto. Kolejne 10 proc. klient otrzymuje po uregulowaniu płatności przez kontrahenta. Alior Bank akceptuje do 30 dni opóźnienia w zapłacie faktury przez kontrahenta, liczonego od dnia jej wymagalności. Po tym terminie ma prawo ubiegać się o zwrot wypłaconej zaliczki. Marża za finansowanie faktury po dacie jej płatności nie jest podwyższana w okresie tolerowanego opóźnienia. Wpłaty zaliczek z faktur na rachunek klienta są księgowane od poniedziałku do piątku, o każdej pełnej godzinie pomiędzy 8:00 a 16:00.
Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zakończyli przynajmniej jeden rok obrachunkowy, obejmujący okres minimum 10 miesięcy. Umowa faktoringu niepełnego jest podpisywana na okres 18 miesięcy, z opcją jej wznowienia po uzyskaniu nowej decyzji kredytowej. Zabezpieczeniami limitu w formie faktoringu niepełnego są pełnomocnictwo do rachunków firmy prowadzonych w Alior Banku oraz weksel klienta.
Informacja o ofercie faktoringu niepełnego dla klientów biznesowych są dostępne w oddziałach i centrach bankowości korporacyjnej oraz na www.aliorbank.pl.
ŹRÓDŁOAlior Bank