Bank BNP Paribas potwierdza najwyższe standardy w obszarze zarządzania różnorodnością – po raz 4. znalazł się na liście Diversity IN Check 2023

Bank BNP Paribas po raz czwarty z rzędu znalazł się na liście Diversity IN Check, wyróżniającej pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w Polsce. Lista ta, stworzona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce, ukazuje dojrzałość organizacji w zakresie budowania włączających środowisk pracy. W tym roku zakwalifikowały się do niej 54 organizacje, z których 8, w tym Bank BNP Paribas, uzyskało doskonały wynik, przekraczający 80% możliwych do zdobycia punktów.

Bank BNP Paribas zadbał o to, żeby różnorodność i równość wpisana została w strategię biznesową firmy. Bank kieruje się tymi wartościami i wdraża je we wszystkich aspektach swojej działalności: w procesach rekrutacyjnych, w tworzeniu produktów i usług spełanijących potrzeby wszystkich Klientów, w zarządzaniu zespołami. Duży nacisk jest także kładziony na tworzenie empatycznego środowiska pracy, gdzie wszyscy pracownicy, niezależnie od swojej tożsamości, płci czy przekonań, mogą czuć się docenieni i wspierani.

Wysiłki te zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce, które umieściło Bank BNP Paribas na liście Diversity IN Check 2023. Te coroczne zestawienie, tworzone na podstawie wieloetapowego badania, weryfikuje dojrzałość organizacji w zakresie zarządzania różnorodnością. Bank BNP Paribas znalazł się w gronie firm wyróżnionych we wszystkich czterech edycjach badania.

– Bank BNP Paribas od 2020 roku jest obecny na liście Diversity IN Check. To dla nas niezwykle ważne wyróżnienie, które potwierdza osiągnięcia naszej organizacji w zakresie różnorodności i inkluzji oraz niezmiennie wysokie standardy w tej dziedzinie. Cieszymy się, że nasze wysiłki są dostrzegane i doceniane, oraz że otrzymujemy to wyróżnienie podczas konferencji zamykającej tegoroczny Miesiąc Różnorodności, który podkreśla ciągłą potrzebę promowania tych wartości w społeczeństwie. Jako Bank Dobrych Decyzji, także tych związanych z naszą tożsamością i samostanowieniem, będziemy systematycznie rozwijać nasze inicjatywy w obszarze różnorodności i inkluzyjności w nadchodzących tygodniach, miesiącach i w dalszej przyszłości – mówi Małgorzara Petru, Menedżerka ds. Zarządzania Różnorodnością i Włączeniem w Banku BNP Paribas.

Jak wygląda badanie Diversity IN Check?

Badanie Diversity IN Check dostarcza narzędzie do oceny dojrzałości organizacji i opiera się na kwestionariuszu, który uwzględnia międzynarodowe standardy i wytyczne, takie jak Sustainable Development Goals, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards oraz wytyczne OECD. Pytania w kwestionariuszu podzielone są na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz produkty i usługi. W tym roku na listę Diversity IN Check zakwalifikowały się 54 firmy. Tylko 8 z nich, w tym Bank BNP Paribas, uzyskało doskonały wynik, przekraczający 80% możliwych do zdobycia punktów. Wszystkie organizacje, które znalazły się w tym zestawieniu, otrzymały certyfikat ważny przez rok, do ogłoszenia kolejnej listy.

Najwyższe standardy na co dzień: bankowe inicjatywy

Bank BNP Paribas od lat wspiera i buduje różnorodność, uwzględniając potrzeby pracowników, dbając o dostępność dla wszystkich grup Klientów oraz angażując się w działania prospołeczne. Od 2016 roku jest także sygnatariuszem Karty Różnorodności, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Konsekwentnie realizuje podjęte w niej zobowiązania, zakazując dyskryminacji w miejscu pracy oraz podejmując działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności poprzez angażowanie pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Ponadto, bank wykorzystuje oddolne sieci pracownicze i współpracuje z zewnętrznymi specjalistami, by w pełni dostosować się do potrzeb różnorodnych pracowników. W strukturach banku działa już 6 sieci pracowniczych: „Kobiety zmieniające BNP Paribas” – działanie tej grupy zaowocowało ważnymi programami rozwojowymi (Women UP, Future UP), BNP Paribas Pride Poland, sieć „Tato, masz to jak w banku” oraz sieć stworzona przez pracowniczki i pracowników w wieku 50+: „Wiek Agawy”. Najnowszymi, powstałymi oddolnie w banku sieciami są „OZNacza Mogę” oraz „Neuronaci”. Aby zapewnić pełną dostępność swoich usług dostosowujemy nasze placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, obecnie 134 Centra Klienta spełniają kryteria certyfikacji „Obiekt bez barier”.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska