Bank BNP Paribas uruchomił kalkulator śladu węglowego dla produkcji drobiu

Bank BNP Paribas uruchomił na platformie Agronomist.pl jedyny w Polsce kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla produkcji drobiu, skierowany do przedsiębiorców z sektora food&agro. Narzędzie umożliwia samodzielną kalkulację emisji gazów cieplarnianych z hodowli brojlerów kurzych i indyków. To kolejna, realna pomoc, jaką bank oferuje przedsiębiorcom rolnym w transformacji ku bardziej zrównoważonemu sposobowi gospodarowania.

Produkcja żywności wpływa na klimat

Światowa produkcja żywności generuje około 1/3 wszystkich emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka, z czego zdecydowana większość wynika z uprawy roślin i hodowli zwierząt. Nadmierna emisja gazów cieplarnianych prowadzi do ocieplenia naszej planety, co ma negatywne skutki dla wszystkich form życia na Ziemi. Aby zmienić ten stan rzeczy, rolnictwo na całym świecie musi stać się bardziej zrównoważone i ograniczać swoją emisyjność.

– Polska jest szóstym największym producentem żywności w Unii Europejskiej i ma silnie rozwinięty przemysł mięsny. Ograniczanie emisji w tym sektorze jest więc w naszym kraju kluczowym zadaniem. Coraz poważniej mierzą się z nim nasi Klienci, w tym producenci rolni i przetwórcy. Bank BNP Paribas w swojej ramach strategii GObeyond na lata 2022 – 2025 konsekwentnie działa na rzecz wspierania zrównoważonej transformacji. Oferuje realną pomoc, udostępniając  wiarygodne narzędzia obliczeniowe oparte na modelu naukowym, takie jak Agroemisja  – mówi Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food&Agri Hub Grupy BNP Paribas.

Kalkulator Agroemisja został uruchomiony dwa lata temu. Początkowo umożliwiał on obliczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych dla upraw roślinnych oraz produkcji mleczarskiej. Ze względu na duże zainteresowanie użytkowników, w ubiegłym roku bank dodał do niego moduł  służący do szacowania śladu wodnego i bilansu wodnego upraw w gospodarstwach rolnych.  W czerwcu br. aktywowany został moduł obliczeniowy dla produkcji drobiu: brojlerów kurzych i indyków.

Jak policzyć emisyjność?

Aby skorzystać z kalkulatora należy zalogować się na platformie Agronomist.pl. Po zalogowaniu użytkownik może wybrać moduł obliczeniowy dla rodzaju produkcji rolnej, dla której ma być dokonana kalkulacja emisji gazów cieplarnianych w jego gospodarstwie. Do wyboru są: produkcja roślinna, produkcja mleczarska (bydło ras mlecznych) oraz drób (brojlery kurze i indyki). Obliczenie śladu węglowego dla produkcji roślinnej można dodatkowo połączyć z kalkulacją śladu wodnego.

Wybierając moduł drobiowy, należy przygotować się do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące hodowli. W przypadku kur należy podać m.in. liczbę piskląt, informacje na temat rodzaju ściółki, terminów podbiórki, udziału upadków czy rodzaju paszy dla różnych faz chowu. Na tej podstawie obliczana jest emisyjność odchodów, która w połączeniu z emisyjnością energetyczną i transportową daje łączny wynik śladu węglowego dla całego procesu produkcji w stadzie. W przypadku indyków kalkulacja wygląda podobnie, choć trzeba podać dane charakterystyczne dla tego typu produkcji, na przykład podział płciowy piskląt indyczych.

Wypełnienie formularza zajmuje zazwyczaj od 15 do 30 minut. Wysokość emisji jest liczona całkowicie automatycznie. Na koniec, oprócz jasnego wyniku o emisyjności, generowany jest raport ze szczegółami kalkulacji.

Oszacowanie skali emisji jest pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian służących ich ograniczaniu. W prosty i szybki sposób producent rolny może sprawdzić, jaka jest emisyjność jego stada czy uprawy i poznać szczegółowe dane dotyczące emisji. Taki wstęp jest niezbędny, aby zacząć krok po kroku wypracowywać zmiany w sposobie gospodarowania i standardach produkcji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom kolejnych grup producentów rolnych, w październiku br. kalkulator AgroEmisja ma zostać wzbogacony o następne moduły obliczeniowe: dla produkcji trzody chlewnej oraz bydła ras mięsnych.

Emisyjność a raportowanie niefinansowe

Zrównoważona, a więc również niskoemisyjna produkcja, jest wyraźnym kierunkiem, w którym podąża cała branża spożywcza, na każdym etapie łańcucha wartości. Przebieg tej drogi nakreśla unijna strategia Europejskiego Zielonego Ładu, która ustala cel redukcji emisji o 55% do 2030 r. oraz cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Realizacji tych założeń służy szereg zaleceń i wymogów. Jednym z nich jest obowiązek sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. raportowanie niefinansowe – ESG). Do najbardziej oczywistych kwestii ujętych w raportowaniu ESG zaliczany jest ślad węglowy. Obowiązek sprawozdawczości pośrednio może dotyczyć także rolników, którzy dostarczają produkty rolne dużym przetwórcom i detalistom zobligowanym do raportowania ESG w kontekście całego łańcucha dostaw.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska