Bank BPS i Asseco Poland podpisały umowę na wdrożenie nowego centralnego systemu bankowego

Celem współpracy pomiędzy Asseco Poland a Bankiem BPS jest wdrożenie nowego systemu
centralnego, bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej. Część systemów informatycznych Banku zostanie przeniesionych do chmury, a Klienci Banku zyskają nowoczesne rozwiązania w codziennej obsłudze.

Podpisana umowa obejmuje wdrożenie nowego centralnego systemu bankowego, w tym głównego systemu transakcyjnego i hurtowni danych, oraz jego eksploatację z wykorzystaniem centrów przetwarzania danych Asseco. Zmiany dotyczyć będą również systemu bankowości internetowej nowej generacji dla klientów detalicznych i firmowych oraz aplikacji mobilnej.
– Zmiany, które prowadzimy w Banku BPS, dotyczą nie tylko wdrażania nowoczesnych technologii dla Klientów detalicznych i biznesowych, mają także służyć coraz lepszej obsłudze zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Z uwagi na wymagające otoczenie gospodarcze musimy przy tym szukać optymalizacji kosztowych – mówi Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS. – Dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu nowego systemu core’owego. Wybrany dostawca, firma Asseco Poland, doskonale zna Zrzeszenie BPS i jego potrzeby biznesowe, od lat działa w sektorze bankowości spółdzielczej obsługując znaczną część naszego Zrzeszenia. Dlatego będziemy mogli skorzystać z szeregu gotowych rozwiązań oferowanych przez Asseco. Skróci to czas planowanego wdrożenia i obniży jego koszty.

Nowy system centralny pozwoli nam wejść w kolejny etap rozwoju technologicznego i usprawni pracę całego Banku. Jednocześnie wierzę, że będzie to dla wszystkich Banków Spółdzielczych w naszym Zrzeszeniu impuls do przyspieszenia procesów cyfryzacji.
Niezmiernie nam miło, że w 30. rocznicę działania naszej firmy Bank Polskiej Spółdzielczości wybrał Asseco Poland jako dostawcę kluczowych rozwiązań informatycznych na najbliższe lata. Jest to potwierdzeniem, że nasze inwestycje w funkcjonalność, technologię, bezpieczeństwo oraz subskrypcyjny model udostępniania oprogramowania spotkały się z oczekiwaniami wymagającego klienta. Podpisana umowa oznacza przedłużenie, tak ważnej dla nas, współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości na kolejne 10 lat, a tym samym umacnia pozycję Asseco w kluczowym dla nas sektorze Banków Spółdzielczych – mówi Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Umowa została podpisana na okres 10 lat z możliwością przedłużenia.

ŹRÓDŁOBank BPS