Bank Gospodarstwa Krajowego dołącza do JEFIC

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przystąpił do JEFIC (Joint European Financiers for International Cooperation) – platformy wymiany wiedzy i  współpracy międzynarodowej na temat pomocy rozwojowej. Polski bank rozwoju chce wzmocnić swoje kompetencje dotyczące pomocy rozwojowej.

Pomoc rozwojowa jest odpowiedzią krajów rozwiniętych na problemy krajów uboższych – rozwijających się, które  wynikają z ich niższego poziomu rozwoju. Na pomoc rozwojową składają się działania o różnym charakterze: granty, pożyczki i gwarancje, które instytucje rządowe lub organizacje międzynarodowe przekazują, aby wesprzeć rozwój gospodarczy i dobrobyt w krajach rozwijających się.

Nasze zaangażowanie w pomoc rozwojową to decyzja strategiczna. Zaczęliśmy w ubiegłym roku, gdy wspólnie z Komisją Europejską sfinansowaliśmy pomoc humanitarną dla pogrążonej w wojnie Ukrainy. W tym roku poszliśmy o krok dalej –  wspólnie z Komisją Europejską i ukraińskim KredoBankiem zabezpieczamy kredyty ukraińskich firm – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

17 marca 2023 r. w Brukseli polski bank rozwoju został oficjalnie przyjęty w szeregi JEFIC. Będzie mógł dzielić się swoim doświadczeniem z innymi kluczowymi instytucjami rozwoju Unii Europejskiej: niemieckim KfW, włoskim CDP, francuskim AFD oraz hiszpańskim AECID. Wymiana wiedzy oraz doświadczeń w temacie finansowania projektów o charakterze rozwojowym to jeden z ważniejszych celów platformy. To także dobra przestrzeń do budowania potencjalnych partnerstw oraz wspólnych projektów do sfinansowania.

Nasz udział w platformie to wiele korzyści. Jeden wspólny głos kilku instytucji rozwoju będzie lepiej słyszany w unijnych kręgach. Łącząc nasze doświadczenia, łatwiej jest wypracowywać wspólne stanowisko do Komisji Europejskiej  w tematach istotnych dla współpracy rozwojowej. Dla BGK platforma jest także miejscem, w którym możemy pogłębiać swoją wiedzę i szukać nowych rozwiązań. – dodaje Tomasz Robaczyński.

BGK dzięki członkostwom w różnych europejskich stowarzyszeniach, może zwiększać swoje kompetencje oraz przekazywać własne doświadczenia. Staje się także bardziej widoczny na arenie międzynarodowej.

ŹRÓDŁOBGK