Bank Millennium rozszerza ofertę o kredyty dla firm z gwarancjami Biznesmax Plus i Ekomax

Bank Millennium rozwija współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowych linii gwarancyjnych i wprowadza do oferty kredyty dla firm z gwarancjami Biznesmax Plus oraz Ekomax na preferencyjnych warunkach.

– Dzięki gwarancjom ze środków publicznych, zaproponowaliśmy klientom dłuższy niż standardowy okres finansowania – w przypadku kredytów obrotowych 3 lata, a w przypadku kredytów inwestycyjnych nawet
15 lat, o ile inwestycja spełnia kryteria tzw. zielonego finansowania. Ponadto w przypadku kredytów inwestycyjnych wprowadziliśmy 10 procentowy standardowy minimalny wkład własny, obniżony w stosunku do finansowania bez gwarancji Biznesmax Plus i Ekomax. Dla „zielonego finansowania” odstąpiliśmy od pobierania prowizji przygotowawczej –
mówi Antonio Pinto, członek zarządu Banku Millenium.

Bezpłatne gwarancje Biznesmax Plus zabezpieczają nawet do 80% kwoty kredytu, finansującego inwestycje innowacyjne, ekoinnowacyjne, służące transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa lub działalności innowacyjnej.

Co istotne, firmy mają możliwość ubiegania się o dopłaty do odsetek:

– w wysokości 5% kwoty kredytu rocznie, przez okres 24 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych lub

– w wysokości 20% kapitału kredytu, w przypadku realizacji inwestycji służącej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw lub

– w wysokości 10%, w przypadku realizacji inwestycji innowacyjnej lub ekoinnowacyjnej.

Oferta kredytów z gwarancjami Biznesmax Plus jest dostępna dla przedsiębiorców z sektora MŚP lub małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid caps) lub spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps). Preferencje związane z dopłatami są dostępne tylko dla firm z segmentu MŚP.

Nowa oferta Banku Millennium obejmuje również kredyty inwestycyjne z gwarancjami Ekomax, która mogą zabezpieczać do 80% kwoty kredytu finansującego projekty z zakresu efektywności energetycznej, polegające na termomodernizacji budynków lub zmniejszeniu o min. 30% zużycia energii pierwotnej. Oferta jest dostępna dla przedsiębiorców z sektora MŚP lub małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid caps) lub spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps). Firmy z segmentu MŚP mogą skorzystać z dopłat do kapitału kwoty kredytu w wysokości 20%.

Wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu oraz dopłat do odsetek lub dopłat do kapitału realizowane są w Banku Millennium.

ŹRÓDŁOBank Millennium