Bank Ochrony Środowiska podsumowuje efekty działań w obszarze ESG za 2022 rok

W 2022 roku Bank Ochrony Środowiska zawarł ponad 1000 proekologicznych transakcji w kwocie przeszło 1,6 mld zł. Obok wspierania zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju swoich klientów, BOŚ sam chce być wzorem dla innych. Jesteśmy bankiem aktywnym społecznie. W 2022 r. pracownicy BOŚ przeznaczyli 151 dni (1208 godzin) na działania wolontariackie. O tych oraz innych efektach działań w obszarze ESG można przeczytać w opublikowanym właśnie raporcie ESG banku za 2022 rok.

Publikowany corocznie przez Bank Ochrony Środowiska raport ESG prezentuje postępy w realizacji strategii ESG banku oraz wpływ organizacji na otoczenie zewnętrzne, w szczególności w obszarze ochrony środowiska, troski o pracowników, poszanowania interesów różnych grup interesariuszy oraz dbałości o najwyższe standardy ładu korporacyjnego.

– Ubiegły rok był dla naszego banku wyjątkowy. Mimo spowolnienia gospodarczego oraz dużej niepewności i zmienności rynkowej, Grupa BOŚ zakończyła 2022 rok rekordowym zyskiem netto. Jednocześnie konsekwentnie realizowaliśmy inicjatywy i zobowiązania zapisane w strategii ESG. Pokazuje to, że zdrowy wzrost biznesu może iść w parze z dbałością o pozafinansowe aspekty działalności, a realizacja celów ESG może stanowić impuls prorozwojowy, wzmacniać konkurencyjność oraz zwiększyć atrakcyjność banku w oczach poszczególnych grup interesariuszy – powiedział Arkadiusz Garbarczyk, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Lider zielonej zmiany

Ambicją BOŚ jest bycie liderem zielonej zmiany, aktywnie wspierającym zieloną transformację Polski. W 2022 roku bank zawarł ponad 1000 proekologicznych transakcji w kwocie przeszło 1,6 mld zł. Podobna była skala zakończonych w tym okresie ekoinwestycji klientów BOŚ – ponad 900 o wartości kosztorysowej przeszło 1,6 mld zł. Zrealizowane w ubiegłym roku projekty przyczyniają się w skali roku do produkcji 82,7  GWh energii z OZE, zmniejszenia zużycia i ograniczenia strat ciepła o 26,5 tys. GJ, redukcji emisji dwutlenku węgla o 89,6 tys. ton oraz redukcji emisji pyłu o 40 ton.

Narastająco, przez ponad 30 lat działalności Bank Ochrony Środowiska zawarł już ponad 91 tys. transakcji proekologicznych w łącznej kwocie 26,7 mld zł, które pozwoliły na zrealizowanie w tym czasie inwestycji o wartości 56,5 mld zł.

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, systematycznie rośnie udział zielonych aktywów w portfelu kredytowym banku. Na koniec 2022 roku wyniósł on blisko 41%. Równolegle BOŚ, zgodnie z przyjętą polityką klimatyczną, ogranicza finansowanie sektorów najbardziej emisyjnych i oferuje wsparcie w realizacji wyzwania, jakim jest transformacja klimatyczna.

Pełni zielonej energii

Obok wspierania zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju swoich klientów, BOŚ sam konsekwentnie podąża drogą ograniczania własnego negatywnego oddziaływania na środowisko. Jako pierwszy bank w Polsce, BOŚ przystąpił do inicjatywy SBTi, zobowiązując się do opracowania kompleksowego planu redukcji emisji, zgodnego ze ścieżką konieczną dla realizacji celu Porozumienia Paryskiego.

Już teraz całość zużywanej przez bank energii ma pokrycie certyfikatami potwierdzającymi jej pochodzenie z OZE. Równolegle bank przykłada dużą wagę do poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia zużycia ciepła w swoich placówkach. Od kilku lat liczymy swój ślad węglowy.  Dbamy, by nasza działalność była coraz bardziej ekologiczna, jednocześnie stale monitorujemy utrzymanie już osiągniętych celów. Nasza Polityka środowiskowa obejmuje szereg działań i projektów nastawionych na minimalizację wpływu działalności banku na otoczenie, w tym: stosujemy rozwiązania zmniejszające zużycie wody, wprowadzamy do wtórnego obiegu wyposażenie i sprzęt elektroniczny, redukujemy zużycie papieru, stosujemy ekologiczne gadżety marketingowe i biurowe.

Bank jednocześnie stara się kompensować wytworzony ślad węglowy angażując się w różnorodne inicjatywy proekologiczne, takie jak sadzenie drzew w ramach akcji „Sadzimy Lasy” czy sprzątanie brzegów wybranych rzek w ramach „Operacji Czysta Rzeka” – obie te inicjatywy na stałe wpisały się w kalendarz aktywności wolontariuszy BOŚ.

Posiadamy certyfikat „Green Office”, który potwierdza, że utrzymujemy najwyższe standardy funkcjonowania, a w ramach różnorodnych działań edukacyjnych zapewniamy swoim pracownikom także podnoszenie wiedzy ekologicznej.

Docenione wysiłki

Realizując przyjętą w 2021 roku strategię ESG, BOŚ angażuje się również w liczne projekty społeczne, rozwija przyjazną środowisku ofertę produktową, a także kontynuuje działania skierowane do wewnątrz organizacji, oferując pracownikom możliwości rozwoju i samorealizacji.

Za działania w obszarze HR BOŚ został wyróżniony certyfikatem Top Employer Polska przyznawanym przez Top Employers Institute. To prestiżowe wyróżnienie bank otrzymał po raz pierwszy w swojej historii. Już po raz drugi BOŚ otrzymał natomiast nagrodę Friendly Workplace przyznawaną przez portal Marka Pracodawcy – za nowoczesne podejście w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników oraz dbałość o work-life balance.

Wysiłki BOŚ w obszarze ESG zostały również ponownie docenione przez agencję ratingową Morningstar Sustainalytics. W 2022 roku bank otrzymał ocenę ESG Risk na poziomie 14,2, co oznacza, że ryzyko ESG banku zostało uznane za niskie. Jest to jednocześnie poprawa w porównaniu do i tak bardzo dobrego rezultatu uzyskanego rok wcześniej (ESG Risk na poziomie 19,9). Przyznana ocena za ubiegły rok plasuje BOŚ w gronie 9% najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym (na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych) i zarazem w gronie 8% spośród ponad 15,5 tys. wszystkich firm na całym świecie w badaniu Morningstar Sustainalytics.

– Będziemy nadal rozwijać BOŚ w sposób zrównoważony, wspierając w tym samym naszych partnerów. Jednocześnie zamierzamy angażować się w ważne społecznie inicjatywy oraz wspierać rozwój naszych pracowników w otwartym i stawiającym na różnorodność miejscu pracy, jakim jest BOŚ. Realizacja naszych ambicji i celów wymaga od nas również pełnej transparentności. Temu służy m.in. właśnie opublikowany raport ESG, który nie tylko podsumowuje istotną część działalności BOŚ, ale również pozwala śledzić postępy z roku na rok w realizacji naszej strategii ESG. Kolejne edycje raportu pozwalają odbiorcom ocenić realizację naszych obietnic – wobec nas samych, otoczenia i pozostałych interesariuszy banku, co tylko dodatkowo motywuje nas do dalszego działania – podsumował Arkadiusz Garbarczyk.

Z najnowszym raportem ESG Banku Ochrony Środowiska można zapoznać się na stronie https://www.bosbank.pl/ESG/esg/strategia-i-raport-esg

ŹRÓDŁOBank Ochrony Środowiska