Bank Ochrony Środowiska stawia na nowe technologie

Odpowiadając na rosnące oczekiwania klientów w obszarze dostępu do usług cyfrowych Bank Ochrony Środowiska konsekwentnie realizuje działania transformacyjne, których celem jest rozszerzenie oferty bankowej opartej o nowe technologie. W tworzeniu rozwiązań dla swoich klientów bank skorzysta z kompetencji informatycznych Operatora Chmury Krajowej.

W Banku Ochrony Środowiska trwają intensywne prace nad digitalizacją i cyfryzacją linii biznesowych. W tym roku została udostępniona nowa bankowość elektroniczna oraz nastąpiła wymiana kart debetowych i kredytowych. W najbliższych miesiącach bank będzie mógł pochwalić się kolejnymi nowościami z obszaru usług elektronicznych tj.: aplikacją na urządzenia mobilne oraz usługami dostępnymi dla klientów w kanale elektronicznym. W obszarze back office natomiast trwa optymalizacja i robotyzacja procesów biznesowych.
Chcąc realizować nowo wytyczone cele, Bank Ochrony Środowiska będzie współdziałać z firmami zapewniającymi najwyższy standard w zakresie przechowywania danych oraz zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego też 9 grudnia 2019 r. podpisał on porozumienie o współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OChK), spółką technologiczną spełniającą wszystkie wymagania nadzoru finansowego w zakresie oferowania i realizacji usług informatycznych.

Realizacja wspólnych projektów zapoczątkowana podpisaniem tego porozumienia znacząco przyczyni się do rozwoju otwartego na nowe technologie Banku Ochrony Środowiska.

ŹRÓDŁOBank Ochrony Środowiska S.A.,