Bank Pekao kolejny raz w roli globalnego koordynatora międzynarodowej emisji obligacji ORLEN S.A.

Bank Pekao S.A. jest jednym z globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu emisji 7-letnich obligacji ORLEN o wartości 500 mln euro, przeprowadzanej na rynku międzynarodowym. To już kolejny udział Pekao w emisji euroobligacji dla tego klienta – tym razem w roli globalnego koordynatora na Polskę.

– W przypadku tej transakcji szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że mamy do czynienia z emisją na międzynarodowym rynku, w organizacji której Bank Pekao odgrywa kluczową rolę. ORLEN uhonorował nas bowiem nobilitującą rolą Globalnego Koordynatora na Polskę. Jest to istotne, ponieważ chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla dużych polskich firm, które finansują się na zagranicznych rynkach – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Ostateczne oprocentowanie ukształtowało się na poziomie 170 punktów bazowych powyżej krzywej swapowej w euro. Emisja miała międzynarodowy charakter i w większości została objęta przez zagranicznych inwestorów, aczkolwiek znacząca alokacja kwoty emisji dla krajowych instytucji finansowych potwierdziła po raz kolejny silną pozycję syndykatu Banku Pekao oraz ogromny potencjał dystrybucyjny w tej części Europy. Wpływy netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.