Bank Pekao podsumowuje roczne wyniki

Ubiegły rok pokazał konsekwencję i skuteczność w realizacji strategii Banku Pekao. Dochodowość banku rosła we wszystkich segmentach działalności, sprzedaż kredytów hipotecznych zwiększyła się wykładniczo, najwyższa w historii była liczba nowo założonych rachunków bieżących. To wraz z brakiem nietypowych zdarzeń zaowocowało rekordowym zyskiem netto. Bank tradycyjnie utrzymywał zdywersyfikowany model biznesowy i silny bilans, a koszty ryzyka pozostały na niskim poziomie. 2023 rok to również dalszy dynamiczny rozwój bankowości cyfrowej.

Ubiegły rok, ale także kilka minionych lat w Banku Pekao to czas wielkiej zmiany. Dotyczyła ona obszaru technologii, podejścia do klienta, cyfryzacji, ale też jakości i efektywności procesów. Nasza konsekwencja w działaniu przyniosła wymierne skutki i na wyciągnięcie ręki są cele naszej strategii na lata 2021-2024. Rok 2023 kończymy z najlepszym wynikiem finansowym w historii banku, a giełdowa wycena Pekao, biorąc pod uwagę wypłacone dywidendy jest najwyższa od początku obecności banku na GPW – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2023 r. wyniósł 6,578 mld zł wobec 1,717 mld zł zysku netto rok wcześniej. Zysk netto w samym IV kw. 2023 r. zamknął się kwotą 1,723 mld zł, czyli o 95 proc. wyższą niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Silny wzrost zysku netto to efekt dobrych wyników operacyjnych kluczowych segmentów działalności banku przy efektywnym wykorzystaniu otoczenia wysokich stóp procentowych oraz przy braku obciążenia zdarzeniami nietypowymi (jak m.in. koszt wakacji kredytowych) i niższych kosztach regulacyjnych.

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w 2023 roku przekroczyła 10 mld zł i była trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej. Przy wzroście w całym sektorze bankowym o 41 proc. Liczba nowych rachunków bieżących otwartych przez klientów indywidualnych wyniosła 583 tys. najwięcej w historii Pekao. Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych zwiększyła się rok do roku o 16 proc. – spośród nich, 83 proc. udzielono poprzez bankowość cyfrową.

Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao na koniec grudnia wyniosła 3,1 mln osób wobec 2,8 mln rok wcześniej, zbliżając się do strategicznego celu na 2024 rok – 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych.

Dwucyfrowy (13 proc.) był w 2023 w ujęciu rok do roku wzrost wolumenu finansowań dla MŚP. A wzrost wolumenu finansowań w połączonych segmentach MŚP i MID, mimo spowolnienia gospodarczego wyniósł 4 proc.

Konsekwentnie Bank Pekao utrzymywał koszty pod ścisłą kontrolą. Wskaźnik koszty/dochody za 2023 rok znalazł się na poziomie 32,7 proc. wobec założonego celu na koniec 2024 roku na poziomie 42 proc.

Koszty ryzyka pozostały na niskim poziomie 37 pb dzięki odpowiedzialnemu podejściu do zarządzania bilansem. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.