Bank Pekao rozpoczął przyjmowanie wniosków o wakacje kredytowe

Od dzisiaj w Banku Pekao S.A. można składać wnioski o zawieszenie spłat kredytów hipotecznych, czyli rządowe wakacje kredytowe. Klienci mogą to zrobić zarówno w oddziałach banku, jak i online za pośrednictwem bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej PeoPay.

Wnioski dotyczyć mogą zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej udzielonych w złotych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z wakacji kredytowych można skorzystać jeśli umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r. i nie została rozwiązana wskutek wypowiedzenia.

Możliwe jest zawieszenie spłaty kredytu tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zgodnie z ustawą bank zawiesi spłatę rat od dnia złożenia wniosku. Dla zdecydowanej większości kredytobiorców w Banku Pekao nie ma zatem konieczności, aby składać wniosek już w pierwszych dniach obowiązywania ustawy. Mogą to bowiem zrobić kilka dni przed terminem płatności raty, a nawet dokładnie w tym samym dniu. Przy czym w takiej sytuacji pobrana rata zostanie klientowi zwrócona. Elektroniczny wniosek (w bankowości elektronicznej oraz aplikacji PeoPay) na cały okres obowiązywania ustawy będzie dostępny najpóźniej 8 sierpnia.

Zgodnie z ustawą klient może zawnioskować o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej w okresie: od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. – maksymalnie na dwa miesiące oraz w IV kwartale 2022 r. – maksymalnie na dwa miesiące. Z kolei w roku 2023 można wnioskować o zawieszenie spłaty w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

W okresie zawieszenia klient nie płaci rat kredytu lub pożyczki, nie są naliczane odsetki umowne, ani pobierane inne opłaty związane ze spłatą kredytu, z wyjątkiem płatności wynikających z umów ubezpieczeń powiązanych z umową, której dotyczył wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie są przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.