Bank Pekao S.A.: dwucyfrowa dynamika zysku netto wsparta silnymi dochodami komercyjnymi

  • Skonsolidowany, powtarzalny zysk netto Banku Pekao w II kw. 2019, po wyłączeniu kosztów BFG oraz rezerwy restrukturyzacyjnej, wzrósł r/r o 11 proc. dzięki dwucyfrowej dynamice dochodów komercyjnych i ciągłej dyscyplinie kosztowej.
  • Wszystkie obszary biznesu przyczyniły się do wzrostu dynamiki dochodów podstawowych w drugim kwartale na poziomie 7,4 proc. r/r.
  • Raportowany wynik netto wzrósł w okresie kwiecień – czerwiec o ponad 8 proc. do 582 mln zł z 540 mln zł w II kw. 2018 r. przy wzroście ROE do poziomu 10,1 proc.
  • W całym półroczu wynik netto obniżył się o 12 proc. do 824 mln zł głównie z powodu znaczącego wzrostu obciążeń regulacyjnych (wzrost składki na BFG). Po wyłączeniu kosztów BFG i restrukturyzacji zatrudnienia, wynik w I półroczu wzrósł o blisko 11 proc. r/r, zgodnie z założeniami zarządu.
  • Tempo przyrostu akcji kredytowej w kluczowych segmentach biznesu pozostało dwucyfrowe przy wzroście całego portfela kredytowego o 9 proc. r/r.
  • Na koniec czerwca Pekao miał 21 proc. więcej aktywnych użytkowników bankowości mobilnej.

– Drugi kwartał 2019 roku przyniósł kolejny raz z rzędu solidne wyniki operacyjne i dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku netto, podnosząc nasze RoE do dwucyfrowego poziomu. Co ważne, osiągamy te rezultaty pomimo znacznej koncentracji na trwającej transformacji naszego banku, która obejmuje inwestycje w poprawę efektywności i nowoczesne rozwiązania operacyjne, a także nowe produkty oraz usługi dla naszej rosnącej bazy klientów – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Pekao.

 – Jesteśmy na półmetku naszej trzyletniej strategii i na dobrej drodze do jej realizacji. Nie zamierzamy zwalniać tempa transformacji, utrzymując jednocześnie rygorystyczne podejście do dyscypliny kosztowej. Mamy ambicję stworzyć organizację opartą na kulturze data-centric z dużo lepszym rozumieniem klienta, inspirowanym podejściem globalnych firm technologicznych.

Silny wzrost biznesu przy dalszym rozważnym zarządzaniu ryzykiem. Wzrost dynamiki dochodów podstawowych przyspieszył w II kw. do poziomu 7,4 proc. r/r. To zasługa wysokiej dynamiki dochodów komercyjnych, gdzie liderem była bankowość korporacyjna, ze wzrostem 13 proc. przy utrzymaniu wysokiej dynamiki bankowości detalicznej (11 proc.). Osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu zysku netto, w warunkach porównywalnych, można przypisać konsekwentnej kontroli kosztów. Koszty operacyjne, z wyłączeniem jednorazowej rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia, wzrosły o 1 proc., znacznie poniżej inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Wskaźnik koszty/dochody w całym półroczu spadł o ponad 2 pp. r/r do 42,9 proc., znacząco przybliżając Pekao do realizacji strategicznego celu na 2020r., czyli wskaźnika C/I poniżej 40 proc. 

Wzrost wolumenu kredytów. We wszystkich najważniejszych obszarach biznesowych Bank Pekao odnotował w okresie kwiecień – czerwiec wyraźny wzrost wolumenów kredytów – w skali całej instytucji dynamika akcji kredytowej zwiększyła się do 9 proc. r/r. W najbardziej dochodowych obszarach bankowości korporacyjnej, w segmencie zarówno małych jak i średnich przedsiębiorstw wzrost wyniósł 16 proc., podczas gdy w kluczowych produktach detalicznych było to: 13 proc. w kredytach gotówkowych oraz 11 proc. w przypadku kredytów hipotecznych. Powyższe pozwoliło na 10-proc. dynamikę wyniku odsetkowego.

Na dobrej drodze do 500 tys. nowych rachunków. W pierwszym półroczu 2019 roku Bank Pekao otworzył 208 tys. nowych kont dla klientów indywidualnych, czyli 19 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2018 roku. Sprzedaż kont była wspierana atrakcyjnymi ofertami kont oszczędnościowych czy ofertą karty rewolucyjnej gwarantującej niskie kursy w płatnościach za granicą. Dzięki wsparciu, jakie daje możliwość otwierania rachunków bieżących na „selfie” Pekao mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków bieżących już w 2019 r.

Bank umacnia także wiodącą pozycję wśród banków zorientowanych na pozyskanie młodych klientów. W pierwszej połowie 2019 roku liczba pozyskanych nowych klientów w wieku 13 – 17 lat była o 50 proc. wyższa w porównaniu do pierwszego półrocza 2018.

Przyspieszenie w bankowości elektronicznej. Pierwsza połowa 2019 roku to dalszy rozwój kanałów cyfrowych w bankowości. Klienci indywidualni mogą założyć konto całkowicie zdalnie, a od kwietnia również za pośrednictwem aplikacji mobilnej Peopay. Co więcej, Pekao jako pierwszy w Polsce wdrożył również całkowicie zdalne otwieranie konta firmowego.

Nadal w szybkim tempie rośnie liczba użytkowników bankowości mobilnej. Na koniec czerwca Pekao posiada 1,4 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Wygoda klientów w użytkowaniu narzędzi zdalnych przekłada się również na wyniki sprzedaży. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w procesach elektronicznych „na klik” systematycznie wyprzedzała tempo sprzedaży w oddziałach. W II kw. 2019 bank udzielił o 22 proc. więcej pożyczek w bankowości mobilnej niż w analogicznym okresie 2018 roku i miały one 37-proc. udział w sprzedaży pożyczek ogółem.

Transformacja cyfrowa przynosi efekty. Bank konsekwentnie realizował w pierwszej połowie roku strategię cyfrowej transformacji, której fundamentem jest rozwój aplikacji i systemów IT poprawiających satysfakcję klientów oraz efektywność pracowników. Tworzył innowacyjne, pionierskie na polskim rynku rozwiązania. Pekao pierwszy w Polsce wdrożył w pełni zdalne otwieranie konta firmowego, wcześniej jako pierwszy udostępnił usługę ApplePay dla klientów korporacyjnych. Ponadto, rozszerzył ofertę dla klientów indywidulanych o płatności zegarkami dzięki Garmin Pay i Fitbit Pay.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 26 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

ŹRÓDŁOBank Pekao