Bank Pekao świętuje Dzień Wolontariusza i podsumowuje konkurs „Jesteśmy blisko”

Bank Pekao razem ze swoimi pracownikami angażującymi się w inicjatywy wolontariackie, świętuje dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Przy tej okazji podsumowuje projekty zrealizowane w ramach czwartej edycji programu „Jesteśmy blisko”. Wolontariusze z Banku Pekao jak zwykle spisali się na medal. Pokazali, że sprawy ważne dla lokalnych społeczności są im bardzo bliskie. Zaangażowali się m.in. w doposażenie hospicjum dla dzieci, organizację szkolenia z pierwszej pomocy, a także aranżację ogrodu dla osób ze szczególnymi potrzebami neurologicznymi.

Bank Pekao S.A. już po raz trzeci zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada 5 grudnia. Bankowi wolontariusze  spotkali się w formule hybrydowej z uwagi na panującą pandemię, aby podzielić się wrażeniami z przeprowadzonych akcji, których beneficjentami były lokalne społeczności. Była to też okazja do podsumowania działań wolontariuszy  w mijającym roku oraz zaprezentowania  planów na nadchodzący. Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. podziękował wolontariuszom za ich zaangażowanie i chęć niesienia pomocy. – Jest mi niezmiernie miło, że razem możemy świętować Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Cieszę się, że z roku na rok liczba inicjatyw w wolontariacie pracowniczym Banku Pekao zwiększa się. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim wolontariuszom z naszego banku za zrealizowane działania pomocowe – powiedział  Prezes Leszek Skiba. – Wszystkie te akcje pokazują, że jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych i jest w nas gotowość do niesienia pomocy. Jest to niezmiernie ważne w obecnych covidowych czasach i przekłada się na budowanie kultury naszej organizacji, która jest zaangażowana społecznie. To nie tylko deklaracje, ale konkretne działania realizowane dla lokalnych społeczności – dodał.

Gościem specjalnym wydarzenia był Paweł Ukielski, Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, który opowiedział o historii budowania społeczności wolontariuszy  zaangażowanych w życie tej wyjątkowej placówki edukacyjnej.

W tym szczególnym dniu podsumowano m.in. projekt grantowy „Jesteśmy blisko”. W czwartej już edycji konkursu zrealizowano 44 inicjatywy wolontariatu  w różnych zakątkach Polski. Przedsięwzięcia, w których uczestniczyli pracownicy banku obejmowały m.in szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez strażaków z OSP dla lokalnej społeczności w Bełżycach, remont sali klubu sportowego karate w Rumii, wydarzenie promująca ideę morsowania w Zdzieszowicach, zajęcia o proekologicznych praktykach dla najmłodszych w Przesmykach, warsztaty z samoobrony dla nastolatek w Grajewie, zajęcia integrujące seniorów i młodzież w Radowiskach Wielkich. W Kołczynie lokalna społeczność mogła wziąć udział w zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich wydarzeniu promującym regionalne tradycje, a w Koszalinie wolontariusze uczestniczyli w przygotowaniu  sesji zdjęciowej gotowych do adopcji kotów. Z kolei w Ożarowie Mazowieckim wolontariusze zorganizowali ekologiczny rajd rowerowo – wędrowny do Parku Narodowego Kampinos, natomiast w Radomiu przygotowali aranżację ogrodu, dzięki której podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” będą mogli rozwijać zmysły dotyku, słuchu i wzroku.

Dzięki bogatemu zróżnicowaniu tematów, bankowi wolontariusze mogli wykazać się w wielu dziedzinach życia i wraz z mieszkańcami zacieśniać więzi w lokalnej społeczność. Pomimo panującej pandemii, każda z inicjatyw cieszyła się zainteresowaniem, a wolontariusze mogli liczyć na zaangażowanie uczestników, z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń.

 Cieszymy się, że po raz kolejny tak wielu wolontariuszy z Banku Pekao zgłosiło się do zorganizowania akcji wspierających rozwój lokalnych społeczności – powiedział Rafał Utracki, Dyrektor Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A. –  Ten rok jest szczególny dla naszego banku. Przyjęliśmy pierwszą strategię ESG Banku Pekao na lata 2021 – 2024 „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój” i cztery nowe wartości:  PROSTO, RAZEM, ODWAŻNIE i ODPOWIEDZIALNIE. Nasi wolontariusze są ich naturalnymi ambasadoramiJesteśmy dumni, że mamy tak wielu pracowników zaangażowanych w bezinteresowną pomoc innym. Dzięki konkursowi grantowemu wspieramy lokalne społeczności i budujemy odpowiedzialność za najbliższe otoczenie
i środowisko banku.

–  Efekty realizacji kolejnych edycji konkursu widzimy po każdej edycji, dlatego mamy co świętować w Dniu Wolontariusza. To są doposażone placówki szkolne lub schroniska. Otrzymujemy także wiele podziękowań od przedstawicieli lokalnych społeczności – co potwierdza, że tego typu działania są potrzebne i dzięki nim udaje nam się realizować naszą chęć pomocy innym – powiedziała Anna Strukowicz, koordynator wolontariatu w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao organizuje konkurs grantowy „Jesteśmy blisko” od 2019 r. Do tej pory zrealizowano 230 inicjatyw w miastach i na wsiach w Polsce. Uczestniczyło w  nich ponad 1150 wolontariuszy z banku. W konkursie może wziąć udział każdy pracownik Banku Pekao zgłaszając projekt pomocy lokalnym społecznościom oraz formę jego realizacji. Autorzy zwycięskich inicjatyw otrzymują 4500 zł od Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona na realizację własnej inicjatywy. Kolejne edycje konkursu cieszą się coraz większą popularnością wśród bankowych wolontariuszy. Ważna jest dla nich nie tylko samorealizacja, ale także integracja ze współpracownikami i pomoc lokalnym społecznościom, w których żyją.

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych projektów zrealizowanych w ostatniej edycji konkursu:

Edukacja sportowa wychowanków domu dziecka

Wolontariusze zaangażowali się w zakup i montaż sprzętu sportowego dla podopiecznych „Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych”. Ponadto zorganizowali spotkania przy grillu wraz z grami i zabawami na świeżym powietrzu. Prowadzącym akcję z ramienia Banku Pekao S.A. był Mateusz Radoś z Pionu Bankowości Przedsiębiorstw, który po raz kolejny zaangażował się w działania wolontariatu.

 Jesienna akcja „Jesteśmy blisko” była już drugą inicjatywą, do udziału w której zaprosiłem współpracowników z różnych jednostek banku. Za każdym razem odzew był niesamowity. Zauważyłem wśród ludzi dużą gotowość do niesienia pomocy. Tym razem pomagaliśmy w zakupie i montażu sprzętu sportowego dla podopiecznych placówki. Wspólnie z wychowawcami zorganizowaliśmy też spotkanie przy grillu połączone z grami i zabawami dla na świeżym powietrzu. Organizując pomoc dla najmłodszych wysłaliśmy sygnał, że są ważne, a ich potrzeby się liczą. Cieszę się, że mam możliwość pracować z zaangażowanym zespołem i z ludźmi, którzy okazali wrażliwość na potrzeby podopiecznych placówki wychowawczej – powiedział Mateusz Radoś, pracownik Pionu Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Pekao S.A.

Żubruj z kolażami i trenuj z mistrzami

Wolontariusze zorganizowali wyjątkową imprezę dla młodych sympatyków i sportowców  uczniowskiego klubu sportowego „Koźminianka” w niewielkiej miejscowości Koźminek. W tym miejscu odbył się wyścig kolarski i spotkanie z utytułowanymi kolarzami. Mistrzowie podzielili się z dziećmi doświadczeniem w osiąganiu sukcesów, zarazili motywacją i zainspirowali je do wytrwałości i podejmowania wysiłku.

– W obecnych czasach dobre wzorce są nam bardzo potrzebne, szczególnie wśród dzieci i młodzieży – powiedziała Alicja Trzęsicka – Kubica, Doradca Osobisty z oddziału Banku Pekao S.A. w Opolu. – Możliwość treningów i bezpośrednich rozmów z mistrzami była świetną zabawą i edukacją dla młodych kolarzy. Spotkanie przebiegało w luźnej i wesołej atmosferze. Najmłodsi „prężyli muskuły”, aby dobrze się pokazać i słuchali z uwagą tego, co mówili im ich starsi koledzy po fachu. Mini wyścig zgromadził młodych sportowców i ich opiekunów, zadowolonych i zaskoczonych faktem, że właśnie dla nich robiliśmy coś RAZEM i dzieliliśmy się dobrem.

Eko wolontariat

Popularyzacja wiedzy o tym, jak chronić środowisko poprzez odpowiednie nawyki, stała się pilną potrzebą. Dlatego też wśród pomysłów wolontariuszy nie zabrakło inicjatyw na rzecz edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Joanna Paczkowska, pracownik Oddziału Banku Pekao S.A. w Grudziądzu, tak opowiadała o projekcie zrealizowanym w niewielkiej miejscowości w województwie kujawsko – pomorskim.:

– Pomysły na „eko wolontariat” konsultowaliśmy z mieszkańcami Gruty, dzięki czemu zrealizowaliśmy kilka akcji dla osób w różnym wieku. Zamontowaliśmy hotele dla owadów w miejskim parku, wykonaliśmy „mini ogrody zimozielone” przed biblioteką. Udało się zorganizować warsztaty ekologiczne dla seniorów. Dla najmłodszych przygotowaliśmy teatrzyk z bajkami z ekologicznym przesłaniem oraz akcję sprzątania okolicznej plaży. Nasze akcje uświadomiły mieszkańcom, że by pomóc w ochronie zasobów dostępnych na Ziemi, powinniśmy zacząć od zmiany własnych nawyków.

Poza konkursem „Jesteśmy blisko”, wolontariat Banku Pekao współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Dotychczasowi partnerzy banku w wolontariacie to m.in.:  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawski Instytut Bankowości, Polski Czerwony Krzyż, Szlachetna Paczka – Stowarzyszenie Wiosna, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Więcej informacji na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna.html

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.