Bank Pekao weźmie aktywny udział w debatach Domu Polskiego w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos

  • Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się w dniach 22-26 maja 2022 r.
  • Po raz trzeci w czasie trwania Światowego Forum Ekonomicznego otwarty jest Dom Polski, miejsce promocji naszego kraju oraz dyskusji na temat wyzwań stojących przed Polską, regionem i globalną gospodarką.
  • Dom Polski po raz pierwszy powstał przed trzema laty z inicjatywy Banku Pekao oraz PZU. W tym roku jego gospodarzami oprócz Banku Pekao jest 9 polskich firm i instytucji, a udział w wydarzeniach w Davos zapowiedzieli Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki oraz Wicepremier Jacek Sasin.

Debaty w Domu Polskim w Davos już po raz trzeci

Dom Polski (Polish House) w Davos jest miejscem inspirujących spotkań i ożywionego dialogu, którego zadaniem jest promocja Polski i stawianie ważnych pytań dotyczących problemów gospodarczych i społecznych o znaczeniu globalnym. W tym roku Dom Polski otworzył swoje podwoje już po raz trzeci w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, od 22 do 26 maja 2022, a debaty odbywają się w samym centrum Davos przy głównej ulicy  szwajcarskiego miasteczka, pod adresem Promenade 67.

Po raz pierwszy Polish House  pojawił się w Davos w styczniu 2019 roku, z inicjatywy Banku Pekao oraz lidera polskiego rynku ubezpieczeniowego PZU. W tym roku współgospodarzami Domu oprócz Banku Pekao jest dziewięć wielkich polskich firm oraz instytucji:  Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Bank Polski, Polski Fundusz Rozwoju, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, KGHM Polska Miedź, PKN ORLEN, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PKO Bank Polski oraz PZU.

W tegorocznych debatach nacisk zostanie położony na dyskusję o obszarach o największym potencjale dalszego rozwoju w Polsce, możliwościach inwestycyjnych, a także wyzwaniach, które stoją przed Polską. Wśród najważniejszych kwestii jakie będą omawiane są m.in. dywersyfikacja dostaw energii, zielona energetyka, pomoc dla ukraińskich uchodźców, utrzymanie wzrostu PKB w perspektywie długoterminowej czy cyberbezpieczeństwo.

Udział w wydarzeniach w Davos zapowiedzieli Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Premier RP Mateusz Morawiecki, a także Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Wezmą w nich udział także inwestorzy, eksporterzy, importerzy, naukowcy. Dyskusjom towarzyszyć będą wydarzenia prezentujące polską kulturę.

Bank Pekao o inwestycjach, łańcuchach dostaw, technologiach i energetyce

Bank Pekao jest gospodarzem debaty inaugurującej cykl merytorycznych spotkań w ramach Domu Polskiego i poświęconej miejscu Europy Środkowo-Wschodniej na globalnej mapie łańcuchów wartości i centrów kompetencji. Debata poprzedzona wystąpieniem Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina  skoncentruje się na zakłóceniach w łańcuchach dostaw spowodowanych pandemią COVID-19 oraz geopolitycznych następstwach rosyjskiej inwazji na Ukrainę – wydarzeniach, które skłoniły firmy do myślenia o dywersyfikacji i skróceniu swoich łańcuchów dostaw oraz przemyśleniu swoich strategii biznesowych i badawczo-rozwojowych.

Debata będzie dotyczyła także tego, w jaki sposób Europa Środkowo-Wschodnia może wzmocnić swoje konkurencyjne atuty, które czynią ją atrakcyjną dla inwestycji w obszarze technologii i centrów badawczo-rozwojowych.

– Mam nadzieję, że spotkania w Davos, będą dobrą okazją, aby przybliżyć zagranicznym firmom, inwestorom i liderom Polskę, jako miejsce interesujące pod kątem inwestycji i współpracy handlowej. Podczas naszej debaty chcemy porozmawiać o wyzwaniach dla Polski i regionu Europy Środkowej i Wschodniej. O tym co zrobić, by wykorzystać nasze potencjalne przewagi konkurencyjne, jak centralne położenie geograficzne, solidna infrastruktura, ekosystem dostawców oraz wykształcone kadry do przyciągnięcia inwestycji oraz rozwoju technologii i zaawansowanego przemysłu – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Gośćmi debaty Pekao będą przedstawiciele największych polskich i światowych firm, w tym IBM, Google i Honeywell. Prezentację wprowadzającą do dyskusji i kontekst globalny przedstawi firma McKinsey & Company.

Przedstawiciele Banku Pekao wezmą również udział w innych debatach i dyskusjach panelowych, zastanawiając się m.in. nad możliwościami dywersyfikacji energetycznej w Europie, nad tym jakie są najlepsze technologie w energetyce odnawialnej , które mogą okazać się zarazem najlepszą inwestycją, a jakie są główne bariery dla inwestycji w zieloną energetykę. Jedna z debat z udziałem Banku Pekao będzie poświęcona roli instytucji finansowych w transformacji energetycznej. Obecność w Davos będzie również dla Banku Pekao okazją  do spotkania z obecnymi oraz potencjalnymi klientami i kontrahentami oraz promocji banku jako jednej z największych instytucji finansowych w Polsce i regionie.

Spotkanie światowych liderów

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos gromadzi najważniejszych przywódców politycznych, przedstawicieli rządów, prezesów największych firm, szefów organizacji pożytku publicznego, intelektualistów i naukowców. Uczestnicy poruszają kwestie dotyczące kluczowych wyzwań ekonomicznych oraz społecznych, ważnych z punktu widzenia światowej gospodarki i całej ludzkości. W sumie, corocznie w Forum uczestniczy ok. 3000 reprezentantów pochodzących ze 110 krajów.

DEBATY W POLISH HOUSE Z UDZIAŁEM BANKU PEKAO:

 

PONIEDZIAŁEK, 23 MAJA, GODZ. 9.30

The role of CEE on the global value chains and competence centres map in the post-pandemic new normal – debata organizowana przez Bank Pekao z udziałem prezesa Banku Pekao, Leszka Skiby.

 

PONIEDZIAŁEK, 23 MAJA, GODZ. 13.00

European energy diversification: How alternative sources, routes, and clean technologies can bolster energy security – debata z udziałem Pawła Strączyńskiego, wiceprezesa Banku Pekao, nadzorującego Pion Finansowy.

 

ŚRODA, 25 MAJA, GODZ. 13.00

Defining the role of financial institutions in energy transition – debata z udziałem Jerzego Kwiecińskiego, wiceprezesa Banku Pekao, nadzorującego Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej,

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.