Bank Pekao zorganizował wartą 1,5 mld zł emisję obligacji dla Volkswagen Financial Services Polska

Bank Pekao S.A. był wyłącznym organizatorem i dealerem emisji obligacji spółki Volkswagen Financial Services Polska na kwotę 1,5 mld zł. To już kolejna emisja przeprowadzona przez Bank Pekao w ramach krajowego programu emisji obligacji VW FS o wartości do 5 mld zł.

– Bank Pekao już od kilkunastu lat wspiera działalność Grupy VW poprzez organizację finansowania na krajowym rynku obligacji. Cieszymy się, że mamy teraz okazję przeprowadzić największą emisję spółki zorganizowaną na rynku lokalnym i mamy nadzieję na kolejne wspólne transakcje. Jesteśmy gotowi, mamy kompetencje i doświadczonych ludzi, by przeprowadzać największe transakcje, dla największych firm – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

– Jesteśmy profesjonalnym i godnym zaufania partnerem dla wszystkich interesariuszy. Jako nr 1 w finansowaniu samochodów osobowych oraz jako emitent obligacji konsekwentnie budujemy swój potencjał na rynku kapitałowym. Emisja obligacji 3-letnich na kwotę 1,5 mld zł stanowi kolejny ważny krok w naszym rozwoju – mówi Piotr Pyrć, dyrektor Departamentu Administracji Treasury w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce.

Volkswagen Financial Services to lider finansowania samochodów osobowych w Polsce oraz ekspert z zakresu nowoczesnej mobilności i elektromobilności. Dostarcza rozwiązania finansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen. VW FS oferuje pod jedną marką usługi finansowe związane z zakupem i eksploatacją samochodów (leasing, kredyt, najem) dla klientów indywidualnych i biznesowych (w tym rozwiązania i narzędzia
w obszarze finansowania flot) oraz ubezpieczenia i bankowość elektroniczną.

Termin wykupu obligacji, które uplasował bank, przypada w kwietniu 2027 roku. Emisja trafiła do szerokiego grona inwestorów kwalifikowanych na rynku polskim: funduszy i banków. Transakcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony sektora bankowego, w tym banków spółdzielczych (42 proc.), jak również funduszy inwestycyjnych
(32 proc.), oraz sektora ubezpieczeniowego (16 proc.). Wart uwagi jest również udział OFE wraz z PPK na poziomie 10 proc. Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. na ogólne cele korporacyjne.

– Pozyskana kwota potwierdza rosnący potencjał polskiego rynku obligacji, na którym coraz częściej wolumeny emisji są porównywalne z wolumenami plasowanymi na eurorynku. Dywersyfikacja bazy inwestorów świadczy o tym, że nieskarbowe papiery dłużne są instrumentem dobrze przez nich rozpoznanym i  akceptowalnym. Bank Pekao od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię rozwoju DCM zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych – dodaje Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao.

Emisja jest objęta gwarancją wykupu Volkswagen Financial Services AG. Emisja otrzymała rating S&P Global Ratings na poziomie BBB+.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.