Bank zmieniającego się świata zmienia polską gospodarkę

2023 rok to kolejny rok, w którym Bank BNP Paribas dostarcza paliwa polskiej gospodarce, finansując inwestycje firm działających nad Wisłą ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego finansowania, które na koniec II kw. 2023 r. wyniosło 8,4 mld zł, czyli 9,3% całego portfela kredytów banku. Bank BNP Paribas pomógł kolejnym branżom otworzyć się na zieloną transformację oraz wziął udział w największej transakcji w formule SLL na polskim rynku – dla Grupy Polsat Plus, o wartości ponad 10 mld zł. W tym roku szczególną popularnością cieszyły się inwestycje w OZE, rozwój produkcji i dystrybucji oraz powiązane ze zrównoważonym rozwojem (SLL i ESG-Linked Loan).

– Rośnie świadomość przedsiębiorców dotycząca zielonej transformacji i cieszy nas, że nie jest to motywowane wyłącznie obowiązkami regulacyjnymi wynikającymi z krajowych i unijnych przepisów i celów, ale także rosnącą świadomością długoterminowej opłacalności takich zmian. Bank BNP Paribas trafnie przewidział ten kierunek zmian, dlatego nasza strategia GObeyond na lata 2022-2025 zawiera cele dotyczące rosnącej roli zrównoważonego finansowania w portfelu banku. Cele te osiągamy zresztą z dużym wyprzedzeniem – planowaliśmy 10% udziału zrównoważonego finansowania na koniec 2025 r., podczas gdy już na koniec ostatniego półrocza ta wartość wyniosła 9,3%. Nasze kredyty związane ze zrównoważonym rozwojem w formule SLL oraz ESG-Linked Loan zdobywały w I półroczu 2023 r. kolejnych Klientów, sprawiając, że Bank BNP Paribas umocnił swoją rolę koła zamachowego zielonej transformacji w Polsce. Zwiększającą się świadomość korzyści biznesowych możliwych do osiągnięcia przy okazji proekologicznych przemian widać też w rosnącej popularności banku jako koordynatora ESG czy zrównoważonego rozwoju i doradcy przy okazji takich inwestycjach – powiedział André Boulanger, Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas odpowiedzialny za Obszar Bankowości CIB.

– Transformacja energetyczna oraz zwiększone wymagania odnośnie raportowania ESG to duże wyzwanie nie tylko dla polskich firm, ale także graczy europejskich i światowych. W Banku BNP Paribas wierzymy,  że te wyzwania stwarzają wiele szans biznesowych. Naszym celem i obowiązkiem jako banku jest wspieranie Klientów w tych procesach. Chętnie dzielimy się doświadczeniem i najlepszymi praktykami w tym zakresie, zwiększając tym samym konkurencyjność firm, które obsługujmy. To dla nas definicja partnerstwa i warunek współpracy długoterminowej. Chcąc zachować wysoką jakość, stale dbamy o poszerzanie naszych kompetencji i doświadczeń w kwestiach zrównoważonego rozwoju, zarówno kontynuując pracę nad naszą własną zieloną transformacją czy współpracując z kolejnymi instytucjami, jak Europejski Bank Inwestycyjny czy EcoVadis. Dzięki temu możemy poszczycić się najlepszym ratingiem ESG wśród polskich banków – powiedziała Agnieszka Wolska, Wiceprezeska Zarządu Banku BNP Paribas odpowiedzialna za Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej.

SLL oraz ESG-Linked Loan

Na koniec I półrocza 2023 r. Bank BNP Paribas brał udział w finansowaniu czterech projektów w formułach powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju (SLL) i ESG. Największym z nich było wsparcie udzielone Grupie Polsat Plus. Bank BNP Paribas pełnił w nim rolę globalnego współkoordynatora banków oraz jednego z koordynatorów ESG, a sama umowa kredytowania była powiązana ze zrównoważonym rozwojem (w formule Sustainability-Linked Loan, SLL) na łączną kwotę ok. 10,6 mld złotych. Finansowanie wiodącej grupy medialno-telekomunikacyjnej w Polsce wesprze realizację przez nią Strategii 2023+, która przewiduje budowę nowego segmentu działalności, tj. Czystej Energii. Jest to do tej pory największa transakcja w formule SLL zamknięta na polskim rynku.

Miesiąc wcześniej, Bank BNP Paribas udzielił kredytu w formule SLL także dwóm spółkom z Grupy Śnieżka. Było to pierwsze tego rodzaju finansowanie w historii firmy i w branży farb i lakierów w Polsce. Transakcja na łączną kwotę 120 mln zł nawiązuje do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+. Prócz celów redukcji emisji w ramach produkcji i zapewnienie energii odnawialnej, umowa zawiera plany pozyskania przez FFiL Śnieżka S.A. ratingu ESG oraz jego poprawa bądź utrzymanie wysokiej oceny.

Bank BNP Paribas wziął również udział w zwiększeniu finansowania konsorcjalnego dla Grupy Raben z 285 mln euro do 400 mln euro. Raben to jedna z największych firm logistyczno-transportowych w Europie, a pozyskane finansowanie wesprze Grupę w dalszym rozwoju. Bank jako koordynator ESG ma zapewnić, że te środki zostaną wydane w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Na sam koniec I półrocza 2023 r., 30 czerwca, Bank BNP Paribas podpisał umowy z Grupą Iglotex, wiodącym polskim producentem i dystrybutorem żywności. Bank wspólnie z konsorcjum udostępnił Grupie ponad 300 mln zł, które wesprą również strategiczne cele Grupy Iglotex w zakresie ESG i usystematyzowanie zarządzania zrównoważonym rozwojem. W tym przypadku cele ESG dotyczą redukcji marnowania żywności w produkcji i dystrybucji, poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz włączenia kryteriów ESG w polityki zakupowe. Jest to pierwszy kredyt powiązany ze wskaźnikami ESG dla producenta żywności w Polsce. W ramach konsorcjum bank pełni rolę Koordynatora ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Agenta Zabezpieczeń. Oznacza to, że to właśnie na Banku BNP Paribas spoczywała odpowiedzialność za wsparcie Klienta przy doborze wskaźników do oceny postępów w realizacji zrównoważonej transformacji oraz zapewnienie zgodności z najlepszymi praktykami rynkowymi.

OZE coraz popularniejsze

Bank BNP Paribas pomagał także klientom w zwiększaniu możliwości wytwarzania zielonej energii w postaci finansowania poza formułami SLL i ESG-Linked Loan. Bank wziął udział w konsorcjum, dzięki któremu IB Vogt Ziębice uzyskała 150 mln zł na budowę nowej farmy fotowoltaicznej, której moc jest szacowana na co prawie 40 000 MWh rocznie.

Bank BNP Paribas pełnił również funkcję doradcy Amber Infrastructure Group oraz Three Seas Initiative Investment Fund. Wartość transakcji wyniosła 150 mln euro i posłużyła nabyciu mniejszościowego pakietu udziałów w spółce r.Power, wiodącym producencie energii pochodzącej z fotowoltaiki. Ta inwestycja ma przyczynić się do wzrostu dostępności zielonej energii w Europie.

Z kolei w przypadku Lafarge Cement Bank BNP Paribas udzielił gwarancji, dzięki którym firma  będzie w stanie łatwiej pozyskać zieloną energię i w ten sposób zmniejszyć swój ślad węglowy. Planowane jest także wystawienie kolejnych gwarancji, które przyczynią się do pozyskania 100% zielonej energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Wsparcie dla różnorodnych gałęzi gospodarki

W I poł. 2023 r. Bank BNP Paribas tradycyjnie wspierał branże zaawansowanych technologii oraz sektora spożywczego. W tym okresie zwraca uwagę liczba inwestycji przemysłu wytwórczego, co może stanowić dowód rosnącego znaczenia trendu near- i friend-shoringu.

W lutym, zgodnie ze swoją rolą wiodącego banku dla sektora rolnego, Bank BNP Paribas objął mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Wysoka Grzęda, firmie rodzinnej i lidera w produkcji ekojaj. Inwestycja na kwotę 20 mln zł pomoże firmie w rozwoju, m.in. budowie nowych kurników, co jest odpowiedzią na krajowy popyt i rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne jaja. To istotna inwestycja, jako że pomoże w rozwoju ekologicznej żywności przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu zwierząt.

Bank był również agentem dla RTB House, firmy dostarczającej najnowocześniejsze technologie marketingowe dla marek i agencji na całym świecie. Udało jej się pozyskać finansowanie na łączną kwotę 220 mln zł na dalszy rozwój, które są przeznaczone na dalszą międzynarodową ekspansję firmy, by umocnić jej pozycję globalnego lidera w obszarze retargetingu.

Bank BNP Paribas zapewnił również finansowanie dla swojego Klienta Plast Box S.A., by ten mógł zakupić Suwary S.A., wiodącego w Polsce producenta opakowań m.in. dla branż motoryzacyjnej, budowlanej i chemicznej. W ramach transakcji bank wystawił również gwarancję pod wezwanie oraz udzielił finansowania obrotowego.

W lutym Bank BNP Paribas wspólnie z konsorcjum udzielił producentowi konstrukcji stalowych Grupie Telemond finansowania w wysokości 58 mln euro.

Bank aktywnie wspiera także finansowanie rozwijających się segmentów rynku nieruchomości i współpracuje z liderem rynku najmu instytucjonalnego w Polsce – Grupą Resi4Rent. W maju Bank BNP Paribas w ramach konsorcjum z innymi bankami udzielił Grupie Resi4Rent kredyty na łączną kwotę 613 mln złotych na rozbudowę portfela mieszkań w abonamencie.

W maju Bank nawiązał współpracę z Grupą BIG Shopping Centers i udzielił kredytu w kwocie 35 mln EUR na refinansowanie kosztów nabycia dwóch parków handlowych w Andrychowie i Lubinie. Grupa BIG Shopping Centers jest wiodącym właścicielem parków handlowych w Izraelu i Serbii, a do Polski wkroczyła w 2022 r., zapowiadając, że Grupa wiąże długoterminowe plany rozwoju z rynkiem polskim.

Bank BNP Paribas wsparł rozwój MLP Group, jednej z wiodących firm realizujących projekty logistyczno-magazynowe na polskim rynku, a przy tym przykładającej dużą wagę do kwestii ESG. W kwietniu 2023 r. wieloletnia współpraca obu firm jeszcze bardziej się umocniła dzięki finansowaniu udzielonemu MLG Group przez bank na rozbudowę centrum logistycznego MLP Czeladź. Kwota transakcji wyniosła blisko 20 mln euro.

Z kolei w maju Bank BNP Paribas odegrał kluczową rolę w konsorcjalnym finansowaniu o wartości 210 mln PLN w ramach współpracy z Polon-Alfa i AAT Systemy Bezpieczeństwa. Środki te zostały przeznaczone na refinansowanie zadłużenia i finansowanie bieżącej działalności Grupy. BNP Paribas Bank Polska pełnił funkcję aranżera, kredytodawcy oraz jest stroną transakcji zabezpieczającej ryzyko stopy procentowej.

W czerwcu Bank BNP Paribas wsparł swojego wieloletniego partnera, grupę Gülermak, poprzez wystawienie gwarancji zabezpieczających na łączną kwotę 209 mln zł. Grupa Gülermak potrzebowała ich ze względu na swoje uczestnictwo w największym dotychczas projekcie w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce, jakim jest budowa nowej linii tramwajowej Kraków Mistrzejowice.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska