Bez granic: przyszłość międzynarodowych płatności według Elavon Europe 

Scott Frisby, Dyrektor ds. Strategii w Elavon Europe, dzieli się swoimi eksperckimi spostrzeżeniami na temat wyzwań związanych z międzynarodowymi systemami płatności oraz rozwiązań, które pozwolą na rozwój rynku.

Według prognoz Juniper Research wartość globalnego, międzynarodowego handlu elektronicznego w 2023 roku ma osiągnąć 2,04 biliona dolarów. Liczba ta ma wzrosnąć o 91% w ciągu najbliższych czterech lat, co otwiera drogę do zwiększenia przychodów. Niemniej jednak z takimi możliwościami wiążą się wyzwania, które wymagają pilnej interwencji.

Przestarzałe systemy płatności to problem dla małych firm

Tradycyjne systemy płatności międzynarodowych B2B są nadal obsługiwane manualnie, co prowadzi do nadmiernych opóźnień i wyższych kosztów, wynikających z utrudnionej obsługi użytkownika i braku efektywności operacyjnej. Przestarzałe systemy operacyjne, brak przejrzystości w kwestii cen i opóźnione czasy przetwarzania często skłaniają mniejsze firmy do skupienia się na krajowych łańcuchach dostaw.

Postęp w dziedzinie płatności międzynarodowych i rola P27

W 2020 roku kraje G20 uczyniły poprawę systemów płatności międzynarodowych priorytetem na skalę globalną. Wyznaczyły plan działań mający na celu zjednoczenie systemów płatności poprzez skupienie się na czterech głównych wyzwaniach: kosztach, szybkości, dostępie i przejrzystości. Równocześnie platformy płatnicze operujące w wielu systemach finansowych i przetwarzające kilka walut stają się coraz bardziej popularne. Przykładem może być Project 27 (P27), wspólne przedsięwzięcie kilku instytucji finansowych z krajów nordyckich, które dążą do wprowadzenia płatności w czasie rzeczywistym dla całego regionu.

Kluczowe obszary do skupienia na drodze do globalnego systemu płatności

Aby osiągnąć globalny system płatności międzywalutowych w czasie rzeczywistym, konieczna jest współpraca publicznych i prywatnych organizacji, z uwzględnieniem trzech kluczowych obszarów: interoperacyjności i rozbudowy systemów płatności, ram prawnych, regulacyjnych i nadzorczych oraz standardów wymiany danych i przekazów międzynarodowych.

Zmiany na horyzoncie: korzyści dla firm

Wszystko to wymaga czasu, ale im szybciej dokonamy postępu, tym szybciej firmy będą mogły skorzystać z możliwości oferowanych przez międzynarodowy handel elektroniczny. Wsparcie lokalnego i regionalnego wzrostu gospodarczego, poprawa dostępu do międzynarodowych rynków dla krajów rozwijających się, demokratyzacja rynków i tworzenie systemów płatności następnej generacji na rzecz całego świata to tylko niektóre z oczekiwanych korzyści.

ŹRÓDŁOElavon