BGK z nowym raportem CSR

Kryzys, który wywołała pandemia COVID-19, pokazał jak ważna jest rola Banku Gospodarstwa Krajowego w polskiej gospodarce. Rozwój społeczno-gospodarczy zawszebył, jest i będzie kluczową misją naszego banku, a najlepszym tego dowodem jest Raport Zrównoważonego Rozwoju BGK za rok 2019. 

Zachęcamy Państwa do lektury raportu, który opisuje strategicznie, gospodarczo i społecznie ważne przedsięwzięcia, w które się zaangażowaliśmy. Jesteśmy jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce i głównym partnerem w obsłudze rządowych programów społeczno-gospodarczych. Programy te wspierają przedsiębiorczość oraz inwestycje infrastrukturalne i mieszkaniowe w całym kraju. Jesteśmy obecni we wszystkich regionach Polski, a w naszych działaniach kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju.
BGK animacja_illustracje_01.jpg
W 2019 roku wygenerowaliśmy prawie 90 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki. Uruchomiliśmy nowe fundusze przeznaczone na ekologię, cyfryzację, naukę, rolnictwo, kreatywność czy likwidację barier architektonicznych. Wspieraliśmy rozwój mikro-, małych i średnich firm, a z naszym udziałem zrealizowano ponad 270 transakcji i projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Wspieraliśmy samorządy, rozwój mieszkalnictwa i infrastruktury transportowej, rewitalizację miast oraz działalność podmiotów ekonomii społecznej.
Aktywnie działaliśmy też na arenie międzynarodowej. Otworzyliśmy przedstawicielstwa we Frankfurcie i w Londynie, zarejestrowaliśmy Fundusz Trójmorza, włączyliśmy się we wspólną inicjatywę na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego.
W 2019 roku rozwijaliśmy się także jako społecznie odpowiedzialny i solidny pracodawca, wszechstronnie dbający o zrównoważony rozwój pracowników.O wszystkich tych działaniach przeczytacie Państwo w naszym raporcie. Życzymy ciekawej lektury!
Zachęcamy również do głosowania na najciekawszy raport CSR na stronie: http://raportyspoleczne.pl/zaglosuj-na-raport/
ŹRÓDŁOBank Gospodarstwa Krajowego