BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł +6,8%, a BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł +6,2% w lipcu 2015 r.

Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks – PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +6,8% w lipcu 2015 r. Oznacza to, że w lipcu 2015 r., banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 6,8%, w przeliczeniu na dzień roboczy, w porównaniu z lipcem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 4,0%.

W każdym z ostatnich 3 miesięcy zanotowaliśmy ponad 5% odczyt indeksu popytu na kredyty konsumpcyjne. Świadczy to o utrzymującym się wzroście zainteresowania klientów kredytami konsumpcyjnymi, czemu na pewno sprzyja stabilizacja w otoczeniu gospodarczym, w szczególności pozostawanie stóp procentowych na niskim poziomie oraz dalszy spadek bezrobocia. Jednocześnie, bardziej szczegółowo analizując dane z lipca, widzimy, że klienci poszukują kredytów na wyższe kwoty – w lipcu klienci zawnioskowali o 6,8% większą wartość kredytów, a jednocześnie o 4,8% spadła liczba złożonych wniosków niż rok wcześniej – mówi Sławomir Grzybek, ekspert Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +6,2% w lipcu 2015 r. Oznacza to, że w lipcu 2015 r., banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,2%, w przeliczeniu na dzień roboczy, w porównaniu z lipcem 2014 r. Od początku 2015 r. średnia wartość indeksu wyniosła 0,0%.

Patrząc na złożone wnioski o kredyty mieszkaniowe, lipiec był dobrym miesiącem. Wartość wnioskowanych kredytów zwiększyła się o 6,2%, natomiast liczba złożonych wniosków pozostała bez zmian w porównaniu do lipca poprzedniego roku. Dla porównania, analizując dane od początku roku, to wartość wnioskowanych kredytów była podobna do analogicznego okresu poprzedniego roku (styczeń-lipiec 2014r.), natomiast liczba złożonych wniosków w tym czasie była mniejsza o 5% – dodaje Sławomir Grzybek.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikujemy na www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Metodyka indeksów:
Wskaźnik BIK Indeks – PKK obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty powyżej 200 tys. zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 30 dniach. Kredyty konsumpcyjne to łącznie: kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe.
Wskaźnik BIK Indeks – PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe
na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach.
Metodyka BIK indeks – PKK oraz BIK Indeks – PKM została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy
z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeksy są publikowane co miesiąc.

źródło: BIK