Biometric Summit – oblicza uwierzytelniania tożsamości

Systemy identyfikacji osób podbijają światowy rynek dzięki swoi zaletom np. łatwości użycia, dokładności i wydajności oraz rozszerzenia wykorzystania do zastosowań indywidualnych, komercyjnych czy rządowych.

W związku z istniejącą potrzebą omówienia i zapoznania z nowinkami technologicznymi z tematyki biometrii firma SuccessPoint zaprasza na konferencję „Biometric Summit – oblicza uwierzytelniania tożsamości”, która odbędzie się 31 maja w Warszawie.

Więcej informacji: http://successpoint.pl/biometria-2016

W programie m.in.:

  • Marcin Gabryszak – Pałucki Trusiński Prawo i Podatki Sp. j.
    Przetwarzanie danych biometrycznych a ochrona danych osobowych (legalność przetwarzania danych biometrycznych, dane wrażliwe, kontrola czasu pracy pracowników)
  • Dr Kamil Czaplicki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Biometria a walka z kradzieżą tożsamości

Tematyka konferencji:
1. Biometria – trendy i perspektywy rozwoju w Polsce
2. W świetle doświadczeń – analiza praktyk innych państw w zakresie wykorzystania biometrii
3. Systemy weryfikacji i identyfikacji biometrycznej
– biometria w kontroli dostępu do obszarów krytycznych
– biometria w płatnościach gotówkowych i bezgotówkowych
– biometria w dokumentach identyfikacyjnych
– biometryczne uwierzytelnianie w urządzeniach mobilnych
– biometria w zwalczaniu przestępczości – bezpieczeństwo publiczne
– biometria głosowa w obsłudze klienta
– biometria jako narzędzie kontroli pracowników i czasu pracy
4. Prawne aspekty biometrii
– dane biometryczne a dane osobowe
– ochrona danych biometrycznych i ich procesów
– zagrożenia związane z wprowadzeniem biometrii w dokumentach identyfikacyjnych
– zagrożenie prywatności użytkownika – wykorzystanie danych biometrycznych bez jego wiedzy
5. Bezpieczeństwo technologii biometrycznych
– bezpieczeństwo danych biometrycznych, zabezpieczenia procesu weryfikacji i identyfikacji
– przechowywanie danych biometrycznych
– przetwarzanie i szyfrowanie wzorców biometrycznych
6. Case studies – przykłady wdrożeń rozwiązań biometrycznych

Bezpłatny udział dla:
– przedstawicieli biznesu – wyższa kadra zarządzająca;
– managerów projektów i produktów;
– kadry średniego i wyższego szczebla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz innych instytucji finansowych;
– przedstawicieli administracji publicznej, służb mundurowych;
– przedstawicieli operatorów telefonii komórkowej, telekomunikacji;
– kadry średniego i wyższego szczebla odpowiedzialnej za bezpieczeństwo budynków i przynależnych obszarów;
– przedstawicieli z działów: bezpieczeństwa, IT, technicznego, call/contact center oraz obsługi klienta;
– przedstawicieli działów: prawnego, operacyjnego.
Systemy biometryczne stają się coraz bardziej powszechne we współczesnym świecie.
Zarejestruj się, przyjdź na konferencję i zgłębiaj wiedzę w tym temacie: http://successpoint.pl/biometria-2016#zarejestruj-si%C4%99

 

Kontakt z organizatorem:

Iwona Ciecierska
Specjalista ds. promocji
720 911 822
iwona.ciecierska@successpoint.pl