Biuro Maklerskie Pekao ma atrakcyjną ofertę dla młodych inwestorów

Biuro Maklerskie Pekao ma nową ofertę dla osób do 30. roku życia. Obejmuje ona m.in. bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego oraz atrakcyjne stawki prowizji, otwierając przed młodymi inwestorami dostęp do jednego
z najszerszych pakietów usług maklerskich na preferencyjnych warunkach.

– Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom młodych inwestorów. Obniżenie opłat i prowizji ma na celu ułatwienie dostępu do rynku kapitałowego dla tej grupy wiekowej, co pozwoli im efektywniej budować kapitał na przyszłość. Chcemy edukować młodych ludzi,  wspierać ich naszym doświadczeniem w stawianiu pierwszych kroków w świecie inwestycji, korzystając z wielu możliwości i rozwiązań jakie daje im nasze biuro maklerskie. Wzrost świadomości inwestycyjnej osób młodych przełoży się w perspektywie czasu na rozwój rynku kapitałowego i jego skalę – mówi Mariusz Kiełczykowski, dyrektor ds. klienta indywidualnego w BM Pekao.

Oferta dla młodych jest kolejnym etapem realizowanej przez Biuro Maklerskie Pekao strategii ułatwiania dostępu do rynku kapitałowego oraz budowania świadomości inwestycyjnej. Korzystając z oferty Biura Maklerskiego Pekao młodzi inwestorzy otrzymują m.in.:

  • bezpłatnie prowadzony rachunek maklerski oraz preferencyjne stawki opłat i prowizji,
  • pełną ofertę rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (akcje, obligacje, kontrakty),
  • dostęp do rynków zagranicznych,
  • szeroką ofertę polskich i zagranicznych towarzystw funduszy inwestycyjnych,
  • możliwość zakupu detalicznych obligacji Skarbu Państwa,
  • dostęp do ofert pierwotnych różnego rodzaju instrumentów finansowych,
  • serwis analityczny (analizy fundamentalne, sektorowe, techniczne) prowadzony przez uznanych na rynku analityków giełdowych.

Istotne jest również, że Biuro Maklerskie jest częścią Banku Pekao S.A., a ofertę inwestycyjną BM Pekao uzupełnia dedykowana młodym oferta banku, jak np. Konto Przekorzystne, które razem z kartą do konta i wypłatami z wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie do ukończenia 26 lat jest bezpłatne. Integracja usług bankowych i maklerskich umożliwia korzystanie z szerokiej oferty produktowej oraz funkcjonalności w jednym miejscu.

Więcej informacji na stronie BM Pekao.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.