BOŚ Bank wspiera recykling starych opon

W miejscowości Rożental koło Pelplina (woj. pomorskie) oddano do użytku jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów mechanicznego recyklingu opon i wyrobów gumowych. Proekologiczna inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Banku Ochrony Środowiska, który udzielił na jej realizację kredytu w wysokości 15,1 mln zł.

Tylko w ciągu jednego roku na terenie Europy zużywanych jest kilka milionów ton opon. W Polsce w zeszłym roku powstało ich  ponad 196 tysięcy ton. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej nie można ich składować na wysypiskach śmieci i odpadów. Celem jest możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie zużytego ogumienia w specjalistycznych przedsiębiorstwach oraz ochrona środowiska naturalnego.

W trend ten wpisuje się otwarcie jednego z najnowocześniejszych w Polsce zakładów recyklingu opon w Rożentalu koło Pelplina. Inwestorem jest firma Gumeko Sp. z o.o., a wartość całego przedsięwzięcia przekroczyła 25 mln zł. Projekt wsparł Bank ochrony Środowiska, który na zakup linii technologicznej wraz z kosztami montażu udzielił firmie Gumeko kredytu inwestycyjnego w wysokości 15,1 mln zł.

Zamontowana w zakładzie instalacja do recyklingu opon i wyrobów gumowych jest jedną z najnowocześniejszych takich linii na świecie. Może ona przetworzyć nawet 2,5 tony opon na godzinę, odzyskując 100 procent zawartego w nich surowca. Wytworzone w zakładzie półprodukty będą miały szerokie zastosowanie. Mogą być one wykorzystane m.in. w przy budowie dróg, elementów izolacji akustycznej, nawierzchni obiektów sportowych i ścieżek rowerowych. Warto podkreślić, że cały proces odzyskiwania surowców przeprowadza się w sposób mechaniczny, bez udziału jakichkolwiek środków chemicznych.  W trakcie pracy nie zachodzą więc procesy wytwarzające emisję do atmosfery.

Uruchomienie zakładu wiąże się z powstaniem kilkudziesięciu nowych miejsc pracy w regionie.

źródło: BOŚ Bank