BOŚ oraz PFR podpisali porozumienie dotyczące finansowania inwestycji w zieloną energetykę cieplną

Bank Ochrony Środowiska oraz Polski Fundusz Rozwoju 13 grudnia br. podpisali porozumienie, którego realizacja pozwoli na szerokie finansowanie ekologicznych inwestycji w energetykę cieplną, obejmujące zarówno modernizację dotychczasowych, jak i budowę nowych jednostek. Beneficjentami będą głównie samorządy, ale możliwe jest również finansowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Polska stoi w obliczu wielkiego wyzwania przemiany gospodarki, w tym przede wszystkim energetyki, na ekologiczne, bezemisyjne tory. W obliczu stale rosnących cen surowców oraz wzrostu kosztów emisji przejście w kierunku efektywniejszych, bardziej ekologicznych rozwiązań jest kluczowe dla tego sektora i osiągnięcia celów wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład.

Dlatego Bank Ochrony Środowiska oraz Polski Fundusz Rozwoju chcą wspólnie zaoferować program finansowania i doradztwa dla podmiotów wytwarzających, obracających i dystrybuujących energię cieplną. Ma on na celu modernizację istniejących instalacji oraz budowę nowych jednostek wytwórczych według ekologicznych standardów, w tym powstawanie instalacji działających na bazie termicznego przekształcania odpadów. Ta technologia pozwala na wytwarzanie elektryczności oraz energii cieplnej ze spalania odpadów komunalnych. To rozwiązanie jest szeroko stosowane na świecie i pozwala na ograniczenie emisji związanych zarówno z pozyskaniem ciepła oraz elektryczności, jak i tych powstałych w wyniku rozkładu śmieci.

— Cieszę się, że jako Bank Ochrony Środowiska robimy kolejny krok w ekologicznej zmianie naszego kraju. Jest on kluczowy, ponieważ daje samorządom możliwość zabezpieczenia potrzeb cieplnych swoich mieszkańców, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i dbałości o środowisko naturalne. Mamy doświadczenie w tym obszarze, finansowaliśmy już nowoczesną spalarnię śmieci w Olsztynie, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że tego typu rozwiązania są niezwykle efektywne, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym — powiedział Wojciech Hann, prezes Zarządu BOŚ

— To porozumienie daje nam realną możliwość większego wsparcia dla rozproszonej i zielonej energetyki, co bezpośrednio przekłada się na większe bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Wszyscy wiemy, że ten obszar powinien być głównym sektorem modernizacji prowadzącej nas do gospodarki bezemisyjnej. Wszyscy również zdajemy sobie sprawę z tego, że w obliczu zmian klimatycznych należy działać już dziś. Inwestycje typu ITPO to także ekologiczny sposób na pozbycie się śmieci, które w innym wypadku musiałyby trafić na wysypisko. Dzięki temu odpad zostaje przekształcony w zasób, co zbliża nas do gospodarki obiegu zamkniętego — powiedziała Marzena Koczut, wiceprezes Zarządu BOŚ

Warte podkreślenia jest to, że od pewnego czasu coraz efektywniej współpracujemy z innymi instytucjami, z którymi uzupełniamy się kompetencyjnie. W tym przypadku główną osią tej szerszej oferty jest współpraca BOŚ – PFR ale na tym nie koniec; udało nam się dobrać grono doradców technologicznych, ekspertów rynku, przedstawicieli administracji i kluczowego polskiego producenta w postaci Rafako. Wszystko po to, aby samorządy miały poczucie maksimum komfortu i efektywności naszych działań — Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

ŹRÓDŁOBOŚ Bank