BOŚ ponownie w czołówce najlepiej ocenionych banków pod kątem ryzyka ESG

Agencja Morningstar Sustainalytics przyznała Bankowi Ochrony Środowiska w grudniu br. rating ESG Risk na poziomie 12,2. Tegoroczna aktualizacja ratingu oznacza utrzymanie oceny ryzyka ESG banku na niskim poziomie („Low Risk”), plasując BOŚ czołówce najlepiej ocenionych banków i firm na świecie poddanych badaniu przez tę agencję.

Bank Ochrony Środowiska poddał się ocenie agencji Morningstar Sustainalytics trzeci rok z rzędu. W poprzednich latach uzyskał rating ESG Risk kolejno na poziomie 19,9 w 2021 roku i 14,2 w 2022 roku, co w każdym przypadku świadczyło o niewielkim ryzyku doświadczenia przez bank negatywnego wpływu finansowego powodowanego czynnikami ESG (środowiskowymi, społecznymi i dotyczącymi ładu korporacyjnego). Niższe noty ESG Risk w kolejnych badaniach oznaczają systematyczną poprawę w tym obszarze.

Ogólna ocena ESG Risk przyznawana przez Morningstar Sustainalytics obejmuje dwa kluczowe komponenty: ESG Risk Exposure (ekspozycja na ryzyko ESG) oraz ESG Risk Management (zarządzanie ryzykiem ESG). W przypadku pierwszego z komponentów, BOŚ uzyskał w grudniu tego roku ocenę na poziomie 39,0 pkt (tyle samo co przed rokiem), co oznacza umiarkowaną ekspozycję banku na ryzyko ESG („Medium”). Natomiast zarządzanie tym ryzykiem, z wynikiem 71,9 pkt (wobec 66,5 pkt przed rokiem), zostało ocenione jako silne („Strong”).

Uzyskanie ratingu ESG Risk na poziomie 12,2 oznacza dalszą poprawę w porównaniu do i tak bardzo dobrych rezultatów uzyskanych przez BOŚ w poprzednich latach. Wynik ten plasuje nasz bank na drugim miejscu wśród banków w Polsce, w gronie 6% najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym, na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych, i zarazem w czołowych 5% spośród blisko 15,8 tys. wszystkich firm na całym świecie poddanych badaniu przez Morningstar Sustainalytics. Szczególnie cieszy nas wysoka ocena agencji dotycząca zarządzania ryzykiem ESG w BOŚ, a także w obszarze compliance, etyki biznesowej i dotyczącym inicjatyw na rzecz zrównoważonego finasowania – powiedział Paweł Trętowski, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu.

Morningstar Sustainalytics to wiodąca agencja ratingowa zajmująca się badaniami i ocenami z obszaru ESG, a także dostarczaniem danych wspierających inwestorów na całym świecie w rozwijaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych. Sustainalytics współpracuje z kilkuset czołowymi podmiotami z globalnej branży zarządzania aktywami i funduszy emerytalnych, które uwzględniają informacje i oceny dotyczące kwestii ESG i ładu korporacyjnego w swoich procesach inwestycyjnych. Agencja współpracuje również z setkami firm i ich pośredników finansowych, pomagając im uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju w ramach stosowanych polityk, praktyk i inwestycji kapitałowych. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sustainalytics.com.

ŹRÓDŁOBOŚ