BOŚ z UKSW na rzecz czystych wód – „Ryby nie chorują na serce”

Bank Ochrony Środowiska podpisał ze spółką celową Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego TECH-INNO-MED UKSW umowę dotyczącą realizacji kampanii społeczno – edukacyjnej „Ryby nie chorują na serce”. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na konieczność właściwego gospodarowania odpadami farmaceutycznymi. Realizacją umowy zajmie się konsorcjum naukowe Tech-Inno-Med UKSW Sp. z o.o. oraz PIKTOREX Sp. z o.o. we współpracy z BOŚ.
Farmaceutyki stanowią istotną grupę mikrozanieczyszczeń w środowisku. Mowa tu m.in. o substancjach mogących zaburzać gospodarkę hormonalną człowieka, antybiotykach, substancjach przeciwbólowych i środkach przeciwbakteryjnych. Związki te wykrywane są w wodach powierzchniowych, głębinowych oraz ściekach bytowych. Mamy ułatwiony dostęp do leków i konsumujemy ich coraz więcej. Tradycyjne metody oczyszczania ścieków i uzdatniania wody nie są wystarczająco efektywne w eliminacji pochodnych medykamentów.
„Niewłaściwa gospodarka lekami oraz odpadami farmaceutycznymi (spłukiwanie w toaletach, wyrzucanie do odpadów komunalnych) skutkuje przedostawaniem się tych substancji do środowiska. W małych stężeniach są one obecne w wodach. Nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Jednak nie wiemy, jak duże jest ryzyko związane z długotrwałym oddziaływaniem tych małych dawek na ludzi i zwierzęta” – wyjaśnia dr inż. Dominik Wojewódka, inżynier środowiska i biotechnolog, ekspert UKSW w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. –„Wymiernym negatywnym efektem obserwowanym od lat jest ciągłe pojawianie się chorobotwórczych szczepów antybiotykoopornych, wywołane możliwością bezpośredniego kontaktu mikroorganizmów z tymi ksenobiotykami w środowisku”.
„Model biznesowy BOŚ zakłada specjalizację we wspieraniu projektów i działań na rzecz ochrony środowiska. Od 1991 roku udzieliliśmy 21,1 mld zł kredytów proekologicznych finansując 81,3 tys. inwestycji. Wspieramy rozwój wiedzy i kompetencji ekologicznych pracowników, aktywizujemy postawy proekologiczne oraz prospołeczne. Uważamy, że inwestowanie w edukację społeczeństwa jest niezmiernie ważne. Wspólnie możemy zrobić więcej dla obecnych i przyszłych pokoleń” – podsumował Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska.
Kampania jest efektem podpisania w lipcu b.r. listu intencyjnego, w którym BOŚ i UKSW zobowiązali się do rozpoczęcia wspólnych projektów na rzecz ochrony środowiska. Będzie ona realizowana do połowy 2020 roku. Intensywnym działaniom w mediach będzie towarzyszył również mailing do farmaceutów.

ŹRÓDŁOBank Ochrony Środowiska S.A.,