Dwa razy więcej firm transportowych bardziej boi się inflacji niż wojny

Pierwszy tegoroczny subindeks Barometru EFL dla sektora transportowego wyniósł 49,9 pkt. i jest o 1,7 pkt. wyższy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. O nieznacznej poprawie nastrojów może świadczyć fakt, że jest to najwyższy wskaźnik od końca 2021 roku (51,4 pkt.). Eksperci EFL zwracają jednak uwagę, że na optymistyczne wnioski zdecydowanie za wcześnie. Tylko 7,5% firm liczy na większe zamówienia, a nowe inwestycje planuje zaledwie 1% zapytanych. Biznes transportowy jest mocno uzależniony od inflacji, której obawia się co czwarty przedsiębiorca. Na negatywne konsekwencje wojny w Ukrainie wskazuje natomiast 12,5% zapytanych, najmniej wśród sześciu badanych branż.


Barometr EFL dla branży transportowej na I kwartał 2023:

  • Subindeks: 49,9 pkt. (+1,7 pkt. kw./kw.)
  • Inwestycje: 94 proc. przedsiębiorców nie spodziewa się zmian w inwestycjach
  • Sprzedaż: 7,5 proc. przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży; 4 proc. prognozuje spadek sprzedaży
  • Płynność finansowa: 7,5 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej; 2,5 proc. prognozuje pogorszenie płynności finansowej
  • Finansowanie zewnętrzne: 2,5 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne; 6 proc. prognozuje mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

Subindeks Barometru EFL na I kwartał 2023 roku dla branży transportowej był najwyższy wśród sześciu badanych branż i wyniósł 49,9 pkt., o 1,7 pkt. więcej niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. – Choć wciąż jest to wartość poniżej progu ograniczonego rozwoju, czyli 50 pkt., to jednak widać światełko w tunelu. Po pierwsze, transport odjechał w górę drugi kwartał z rzędu. A po drugie, jest to najwyższy wskaźnik dla transportu od końca 2021 roku. Przed nami jednak trudny rok pod znakiem zmienności i niepewności. Rosnące ceny ropy naftowej, bardzo wysoka inflacja i trudność w prognozowaniu tego, co będzie za miesiąc czy dwa, bardzo mocno wpływają na „prędkość” firm transportowych. Istotne jest również to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, choć jak wynika z naszego badania, to w zdecydowanie mniejszym stopniu martwi zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Inflacja groźniejsza niż wojna

Zapytane o wpływ wojny i inflacji na prowadzony biznes firmy transportowe pozytywnie wyróżniają się wśród sześciu badanych sektorów (budownictwo, handel, HoReCa, przemysł, transport, usługi). Na negatywny wpływ wojny na ich działalność wskazuje 12,5% zapytanych, podczas gdy wśród pozostałych sektorów wyniki oscylują na poziomie 26%-34%.

Zdecydowanie więcej firm transportowych obawia się inflacji, choć jest to i tak mniej liczna grupa niż w przypadku pozostałych branż. 27,5% przedsiębiorstw transportowych boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją, podczas gdy w innych sektorach wyniki są nawet dwa razy wyższe. W HoReCa tak odpowiedziało aż 59% zapytanych, w handlu – 53%, w budownictwie 51%, w przemyśle i usługach po 46% wskazań.

Stabilna kondycja finansowa

W I kwartale br. zdecydowana większość firm transportowych (94%) planuje podobny poziom inwestycji co w poprzednich miesiącach, a tylko 1% spodziewa je zwiększyć. Tylko odrobinę lepiej wyglądają prognozy dotyczące sprzedaży. 7,5% liczy na jej wzrost, 88% spodziewa się podobnego poziomu zamówień co w poprzednim kwartale, a 4% obawia się ich spadku.

Stabilnie jest w obszarze „płynność finansowa”. 89% uważa, że w najbliższych miesiącach będzie na takim samym poziomie, co w minionych miesiącach, a tylko 2,5% obawia się pogorszenia kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na I kwartał 2023 roku wyniosła 48,5 pkt. Osiągnięty poziom jest o 1,3 pkt. wyższy niż w IV kwartale 2022 roku.

ŹRÓDŁOEFL