Co można wyczytać z rachunku za prąd?

Rachunki za prąd – nie ma gospodarstwa domowego, które nie otrzymuje ich co dwa miesiące. Warto jednak zastanowić się ile spośród Polaków rzeczywiście potrafi zrozumieć ich treść. Dlaczego płacimy rachunki nawet, jeśli nie zużywamy prądu? Co zrobić, aby rachunki za prąd stały się mniejsze? Eksperci bm.pl poszukali odpowiedzi na te i inne pytania.

infografika_oplatazapradRachunki za prąd są nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku tych za gaz. Po pierwsze to, jaki rodzaj płacimy zależy od naszego licznika energii, wtedy płacimy albo kwotę opartą o prognozę lub za faktyczne zużycie prądu. To, oraz brak jednego wzoru faktury powoduje, że w informacjach na fakturze można się zgubić – tłumaczy Anna Maraś, ekspert bm.pl.

W Polsce działa pięciu sprzedawców energii elektrycznej i w zależności od tego, z którym z nich mamy podpisaną umowę zależy wygląd rachunku. Jednak na każdej fakturze znajdziemy takie informacje, jak: energia czynna całodobowa, opłata zmienna całodobowa, opłata przesyłowa stała, opłata przejściowa, opłata abonamentowa, akcyza i podatek VAT. Na pierwszy rzut oka rachunek wydaje się skomplikowany, często sprzedawcy używają skrótów, które tym bardziej zaciemniają obraz. Jednak podobnie, jak z rachunkami za gaz tutaj także wystarczy poświęcić chwilę, aby zrozumieć czy zużywamy więcej czy mniej prądu w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym.

Co więc możemy znaleźć na fakturze za prąd?

  1. Grupę taryfową, najpopularniejsze dla gospodarstw domowych są taryfy G11 i G12. Co ważne możemy wybrać tę, która bardziej nam się opłaca. G11 oferuje jednakową stawkę za prąd w ciągu całej doby, natomiast G12 – ze zmienną stawkę w ciągu doby, cena jest zależna od godzin w ciągu doby i jest przeznaczona dla tych gospodarstw domowych, które prowadzą nocny tryb życia, bądź posiadające piece do podgrzewania wody.
  2. Energia czynna lub inaczej opłata za energię czynną, to cena wyłącznie za prąd, który w danym okresie wykorzystaliśmy. Jest obliczana mnożąc liczbę kilowatogodzin prądu, które zużyliśmy i cenę 1 kWh energii.
  3. Opłata jakościowa lub inaczej składnik jakościowy – jest opłatą zmienną, zależną jednak od liczby zużytych kilowatogodzin.
  4. Opłata sieciowa lub inaczej opłata przesyłowa zmienna albo opłata dystrybucyjna zmienna. Jej wysokość również zależy od ilości energii, która została zużyta. Zależy od liczby zużytych kilowatogodzin. Często opłata sieciowa jest drugą pod względem wysokości pozycją na fakturze, po opłacie za energię czynną pozycją na twoim rachunku.
  5. Opłata przesyłowa stała lub inaczej opłata stała za przesył. Jest obliczana w zależności od charakteru poboru energii (od liczby faz), lub od wielkości zapotrzebowania na moc, która ustalana jest przed podpisaniem umowy ze sprzedwacą. To opłata za koszty konserwacji urządzeń energetycznych, oraz koszty eksploatacji sieci przesyłowo-dystrybucyjnych.
  6. Opłata przejściowa to także stała opłata, traktowana jako wynagrodzenie za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego. Jej wysokość dla gospodarstw domowych obliczana jest w zależności od rocznego zużycia energii. W 2015 roku opłaty te wynoszą odpowiednio 0,25 zł na miesiąc przy zużyciu prądu na poziomie 500 kWh na rok, 1,04 zł na miesiąc przy zużyciu prądu na poziomie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej na rok oraz 3,29 zł na miesiąc przy zużyciu prądu powyżej 1 200 kWh na rok.
  7. Opłata abonamentowa, czyli koszt obsługi klienta. Odpowiada kosztom ponoszonym w związku z obsługą klienta, czyli dostarczania tej korespondencji, jak również płacisz za to, że systematycznie gości u Ciebie osoba, która spisuje stan licznika.
  8. Akcyza, podatek, który płacimy od zużytej energii elektrycznej.

źródło: Blue Media