Credit Agricole obniża opłaty i zachęca do inwestowania w fundusze

Brak opłaty z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz niższe opłaty za zarządzanie funduszami. Credit Agricole zachęca w ten sposób klientów do korzystania ze swojej oferty inwestycyjnej.

Z początkiem stycznia bank Credit Agricole uruchomił „Zimową promocję” funduszy inwestycyjnych, która polega na obniżeniu do 0 zł opłaty z tytułu zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa. Aby nic nie zapłacić, zlecenie należy złożyć za pośrednictwem serwisu internetowego CA24 a w polu „kod promocyjny” wpisać: promocja. Przelew należy wykonać najpóźniej 29 marca.

Promocja obejmuje opłatę dystrybucyjną subfunduszy Credit Agricole FIO (w ramach Programu Inwestuję) i opłatę manipulacyjną funduszy AMUNDI Parasolowy FIO (w ramach programu Aktywnie Inwestuję) oraz AMUNDI Stars SFIO (w ramach programu Aktywnie Inwestuję Stars), pobieraną z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa wybranego subfunduszu.

Z początkiem roku Credit Agricole obniżył również wysokość stawek opłat za zarządzanie funduszami. Nowe stawki kształtują się następująco:

  • AMUNDI Globalnych Perspektyw Dynamiczny zmiana z 2,5% na 2%;
  • CA Akcyjny z 2,5% na 2%;
  • CA Dynamiczny Polski z 2,5% na 2,0%;
  • CA Stabilnego Wzrostu z 2,25% na 2%.

Fundusze inwestycyjne oferowane przez sieć sprzedaży banku Credit Agricole cieszą się coraz większą popularnością i osiągają bardzo dobre wyniki. Do najpopularniejszych należy fundusz AMUNDI Stars Global Ecology ESG, na którego portfel składają się globalne spółki odpowiedzialne społecznie. Fundusz uruchomiony pod koniec 2020 r. w ciągu 12 miesięcy zwiększył swoją wartość o ponad 100 mln zł.

– Wyraźnie widzimy rosnące zainteresowanie klientów produktami inwestycyjnymi, opartymi o indeksy spółek inwestujących w zielone technologie i troszczących się o czystość środowiska. To nasze najlepiej sprzedające się produkty, co bardzo nas cieszy – komentuje Tomasz Wyłuda, dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego w Credit Agriole.

Pod koniec stycznia do oferty banku wprowadzony zostanie nowy produkt strukturyzowany (polisa ubezpieczeniowa z premią inwestycyjną), po raz pierwszy oparty o obligacje społeczne ‘social bonds’ wykorzystywane do finansowania działalności społecznej pozytywnego wpływu. Taka działalność może obejmować np. walkę z wykluczeniem cyfrowym, usuwanie nierówności społecznych i dyskryminacji, lub wyrównanie szans rozwojowych poszczególnych regionów.

Przypominamy, że inwestując środki w fundusze inwestycyjne, należy mieć świadomość istnienia ryzyka związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji, a w związku z tym, z brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków, czy z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Wyniki funduszy inwestycyjnych oferowanych przez bank Credit Agricole w 2021 r.

Fundusz Zmiana 12M
Amundi Ostrożny Inwestor -2,74%
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny -1,32%
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany +4,49%
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny +11,03%
Amundi Stars Global Ecology ESG +16,46%
Amundi Stars Silver Age +17,85%
Amundi Stars International Value +7,09%
Amundi Stars Global Aggregate -2,38%
Fundusz Zmiana 12M
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu -0,75%
Credit Agricole Dynamiczny Polski +11,12%
Credit Agricole Akcyjny +26,20%
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy -2,16%
ŹRÓDŁOCredit Agricole