Credit Agricole uruchomił usługę e-doręczenia

Bank Credit Agricole uruchomił własną skrzynkę e-doręczeń, czyli elektroniczny odpowiednik listów poleconych z potwierdzeniem odbioru. To usługa zaufania publicznego, która zapewnia bezpieczeństwo i pewność skutków prawnych związanych z wymianą oficjalnej korespondencji pomiędzy bankiem, klientami, partnerami i innymi instytucjami oraz podmiotami publicznymi.

E-doręczenia pozwalają na jednoznaczną identyfikację nadawcy i adresata, oznaczenie daty i czasu wysłania i otrzymania korespondencji, a także w wiarygodny i akceptowalny prawnie sposób potwierdzają fakt wysyłki i odbioru korespondencji. Ponadto usługa zapewnia całkowitą tajemnicę korespondencji oraz pełną integralność przesyłanych danych, czyli gwarantuje, że przesyłka nie była sfałszowana lub jej treść nie została zmieniona po wysłaniu do odbiorcy.

Bank uruchomił własny adres doręczeń elektronicznych w korespondencji wychodzącej, a także udostępnił publicznie adres skrzynki do doręczeń w korespondencji przychodzącej. Adres tej skrzynki wygląda tak: AE:PL-37709-98185-TIVUW-29. Adres ten pozostaje stały, nawet jeśli zmieni się adres fizycznej siedziby banku.

– Banki są ustawowo zobowiązane do udostępniania klientom adresu do e-doręczeń w dokumentacji dotyczącej kredytów konsumenckich, kredytów hipotecznych oraz reklamacji. Ale my w Credit Agricole jesteśmy gotowi do przyjmowania korespondencji w tej formie także we wszystkich innych sprawach – zapewnia Sylwia Ratajczak, managerka ds. jakości i efektywności procesów w Credit Agricole.

Za pośrednictwem e-doręczeń mogą się kontaktować z bankiem tylko ci klienci, którzy posiadają swój adres do doręczeń elektronicznych oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych. Korzystanie przez klientów z korespondencji w tej formie nie jest obowiązkowe.

– E-doręczenia stanowią nowy, dodatkowy kanał kontaktu z bankiem. Wciąż możliwe jest kontaktowanie się z nami za pomocą tradycyjnej korespondencji na papierze, a także przez bankowość elektroniczną i aplikację mobilną, czy w ramach osobistych wizyt w placówkach – dodaje Sylwia Ratajczak.

ŹRÓDŁOCredit Agricole