Cztery wiodące banki wesprą dalszy rozwój Grupy Empik. Spółka zawarła umowy na ponad 300 mln finansowania

Empik S.A. podpisał umowy na udzielenie finansowania w wysokości 310 mln PLN z czterema instytucjami: BNP Paribas Bank Polska, Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska i mBank.

Suma finansowania obejmuje 3 instrumenty wspierające organiczny rozwój Grupy Empik: linię gwarancyjno-akredytywną, kredyt w rachunku bieżącym i linię faktoringu odwrotnego.

Zwiększone względem poprzednich lat finansowanie potwierdza wiarygodność i sukces przyjętego przez Empik modelu biznesowego oraz wzmacnia i rozszerza relacje z bankami, wspierając w ten sposób realizację celów biznesowych w przyszłości.

Dzięki nowemu finansowaniu Empik może dalej realizować dynamiczne wzrosty sprzedaży we wszystkich kanałach oraz ambitne plany strategiczne, takie jak rozwój marek własnych. Spółka nie wyklucza także akwizycji.

Empik S.A. nawiązał strategiczną współpracę z grupą banków wyłonionych w toku przetargu. Spółka podpisała umowy na finansowanie z czterema instytucjami: BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz mBank S.A. na łączną sumę 310 mln PLN. Szczegółowe warunki umów objęte są poufnością.

Partnerstwo z wiodącymi bankami wesprze dynamiczny rozwój Grupy Empik. Strategia spółki na kolejne lata zakłada dalszy wzrost w ramach omnikanałowego, unikatowego na rynku ekosystemu. To zarówno kontynuacja dynamicznej ekspansji sieci stacjonarnej w różnorodnych formatach, jak również mocny wzrost w kanale online, którego kluczową dźwignią jest Empik marketplace (EmpikPlace). Do filarów strategii należy również dalszy rozwój ekosystemu klienckiego Empik Premium, oferty Retail Media oraz rozwój usług dodatkowych. To także kontynuacja inwestycji w technologię, rozbudowa łańcucha dostaw oraz koncentracja na inicjatywach z obszaru zrównoważonego rozwoju. Spółka nie wyklucza także akwizycji.

 – Dzięki silnemu modelowi omnichannel kontynuujemy mocny trend wzrostowy. W 2022 roku zanotowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży w kanale cyfrowym i tradycyjnym. Pierwsza połowa tego roku również pozytywnie nastraja nas na kluczowe sprzedażowo drugie półrocze – zarówno na Empik.com, jak i w sieci fizycznej, gdzie wyniki przekraczają zakładane tempo wzrostu. To dla nas ważny sygnał i solidna baza do dalszego rozwoju, który teraz wesprze dodatkowe finansowanie pozyskane od wiodących instytucji bankowych – powiedział Piotr Świątek, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Empik S.A.

Suma finansowania przyznanego przez banki jest wyższa niż dotychczas wykorzystywane przez Empik linie kredytowe. To kolejny dowód na zaufanie i sukces przyjętego modelu biznesowego.

Empik S.A. to wiodący wielokanałowy gracz handlu detalicznego i TOP3 platform e-commerce w Polsce. Grupa Empik zamknęła rok 2022 dwucyfrowymi wzrostami sprzedaży. Wzrost zanotowały wszystkie spółki. Przychody Grupy na poziomie +15,5%, obrót GMV +22% r/r. EBITDA ze wzrostem do poziomu 221 mln PLN.

ŹRÓDŁOEmpik