Deloitte dołącza do grona partnerów BIK Open API

Deloitte i Biuro Informacji Kredytowej podpisały porozumienie o współpracy strategicznej i merytorycznej. Celem startującego 8 kwietnia partnerstwa jest wsparcie i promocja Platformy BIK Open API, pierwszej inicjatywy wdrożonej w ramach programu piaskownicy technologicznej BIK HUB. Kompetencje doradcze i biznesowe ekspertów Deloitte powiększają pakiet korzyści także dla podmiotów testujących swoje rozwiązania w piaskownicy BIK HUB.

Poszerza się grono partnerów oraz zakres danych integrowanych na Platformie BIK Open API, pierwszej inicjatywy w ramach piaskownicy technologicznej BIK HUB. Międzynarodowa firma konsultingowa Deloitte, świadcząca usługi doradcze w wielu sektorach i dysponująca kompetencjami w różnych branżach, jako nowy partner wzmocni swoim doświadczeniem dotychczasowe działania wokół BIK Open API. Celem współpracy jest zaangażowanie w proces rozwoju tej inicjatywy, proponowanie nowych obszarów testów, a co za tym idzie koncepcji nowych produktów i usług budowanych dzięki danym zgromadzonym w ramach Platformy BIK Open API.

– Dzięki współpracy z Deloitte wzmacniamy technologiczną wartość oraz merytoryczny charakter pilotażu Platformy BIK Open API. Tym, co nas łączy jest misja społecznej odpowiedzialności biznesu, polegająca na tworzeniu szans rozwoju dla pomysłowych, zdolnych startupów czy fintechów – idea wspierania przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki. W ramach platformy dostępowej BIK Open API, wspólnie możemy kreować nowe standardy wykorzystania i integracji danych. Merytoryczna wiedza i doświadczenie zarówno ekspertów BIK, jak i Deloitte, będą służyć upowszechnianiu wiedzy o technologiach i edukacji w ramach planowanych w Programie BIK HUB spotkań, warsztatów innowacyjnych oraz wydarzeń, takich jak webinary czy hackathony – wyjaśnia dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej.

W ramach realizacji porozumienia, Deloitte włączy się w konsultacje o charakterze biznesowym, będzie również promować BIK Open API zarówno poprzez nabór uczestników, jak i wsparcie procesu testowania rozwiązań.

Platforma BIK Open API to bezpieczna i nowatorska przestrzeń, w której obecnie już kilkanaście podmiotów testuje lub prototypuje swoje rozwiązania, korzystając z szerokiego wachlarza informacji. Dzięki  prostemu dostępowi w ramach BIK Open API do danych zintegrowanych z wielu źródeł, w jednym punkcie możliwe jest tworzenie i testowanie rozwiązań opartych o dane z obszarów nieruchomości, finansów, badań konsumenckich, digital marketingu, data science i innych.

Objęcie BIK Open API patronatem przez firmę Deloitte, to równocześnie wartościowy wkład w dalszy rozwój programu piaskownicy BIK HUB, szansa na tworzenie innowacyjnych usług przez fintechy, startupy oraz inne podmioty z różnych sektorów gospodarki, a w rezultacie m.in. zwiększenie dostępu klientów indywidualnych do różnych sposobów finansowania i poprawę ich komfortu życia.

Program BIK HUB to piaskownica technologiczna Biura Informacji Kredytowej. BIK HUB poprzez pilotaż nowatorskiej Platformy BIK Open API, otwiera dostęp do danych różnych podmiotów, działających w obszarach nieruchomości, finansów, ubezpieczeń, badań konsumenckich, digital marketingu oraz data science. BIK HUB adresowany jest do przedsiębiorców z sektora finansów, a także innych segmentów rynku, startupów, fintechów. Program gwarantuje dostęp do bezpiecznego środowiska testowego, stwarza szansę praktycznej weryfikacji prototypowych rozwiązań i uzyskanie profesjonalnej oceny potencjału biznesowego przed wprowadzeniem na rynek. Partnerami strategicznymi Programu BIK HUB są: Microsoft, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Fintech Poland.

ŹRÓDŁOBIK