Deutsche Bank po raz kolejny Najlepszym Bankiem Inwestycyjnym w Polsce

Deutsche Bank po raz kolejny otrzymał prestiżową nagrodę w rankingu Awards for Excellence 2015 magazynu Euromoney w kategorii Najlepszy Bank Inwestycyjny w Polsce.  

Tytuł Najlepszego Banku Inwestycyjnego w Polsce został przyznany Deutsche Bank po raz czwarty – poprzednio w latach 2010 i 2011 oraz w roku 2013. Nie jest to jedyne wyróżnienie podkreślające silne zaangażowanie Deutsche Bank w Polsce oraz regionie. W 2014 roku Deutsche Bank został uhonorowany tytułem Najlepszego Doradcy w Zakresie Transakcji Fuzji i Przejęć (Best M&A House) w Regionie Europy Środkowej i Wschodniej, a w 2012 roku także w kategorii Najlepszego Doradcy w Zakresie Transakcji Fuzji i Przejęć (Best M&A House) w Polsce.

Magazyn Euromoney ogłosił wyniki rankingu za rok 2014-2015 podczas corocznej ceremonii rozdania nagród Awards for Excellence w Londynie. W sumie Deutsche Bank został nagrodzony aż w 7 kategoriach, w tym także wyróżnieniem dla Najlepszego Doradcy w Zakresie Zarządzania Przepływami Kapitałowymi (Best Global Flow House). Tytuł Najlepszego Banku Inwestycyjnego przyznano Deutsche Bank także za działalność w Niemczech i Irlandii. Kapituła doceniła również sposób zarządzania ryzykiem (Best Risk House) w Europie Środkowej i Wschodniej oraz bankowość transakcyjną (Best Transaction Services House) w Europie Zachodniej.

Prestiżowy ranking magazynu Euromoney od 1992 roku wyróżnia najlepsze instytucje finansowe za jakość świadczonych usług. Awards for Excellence to ponad 20 kategorii nagród dla przedstawicieli sektora bankowego i rynków kapitałowych oraz wyróżnienia dla instytucji z ponad 100 krajów na całym świecie.

W uzasadnieniu przyznania nagrody w kategorii Best Investment Bank In Poland redakcja magazynu Euromoney zwróciła uwagę na znaczną redukcję liczby transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce, w szczególności na rynkach kapitałowych i akcji, co doprowadziło do zmniejszenia zaangażowania banków inwestycyjnych, które pojawiły się na fali dużej prywatyzacji. Redakcja podkreśliła, że na tym tle Deutsche Bank okazał się wyjątkiem, utrzymał bowiem znaczący zespół bankierów inwestycyjnych dedykowanych Polsce, a także silne zespoły dedykowane bankowości korporacyjnej oraz Małym i Średnim Przedsiębiorstwom. Redakcja podkreśliła przede wszystkim wagę transakcji przeprowadzonych na rynku obligacji, m.in. emisję obligacji typu high yield dla Synthos S.A., inauguracyjną emisję Euroobligacji PZU S.A. (spółki, dla której Deutsche Bank doradzał także przy przejęciu aktywów ubezpieczeniowych RSA w krajach Bałtyckich), a także największą w historii emisję obligacji rządowych denominowanych we frankach szwajcarskich przeprowadzoną w krajach rozwijających się. W zakresie transakcji rynków kapitałowych i akcji, Deutsche Bank przeprowadził pięć transakcji sprzedaży pakietów akcji w formule przyspieszonej budowy księgi popytu, w tym dwie jako wyłączny prowadzący: przy sprzedaży udziałów w Enea S.A. oraz BZ WBK S.A. Deutsche Bank przeprowadził również transakcję sprzedaży 3,5% pakietu akcji PGE S.A. o wartości 436 milionów dolarów amerykańskich.

Piotr Olendski odpowiedzialny za pion bankowości inwestycyjnej w Polsce, Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. powiedział „Otrzymane, po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat, wyróżnienie utwierdza nas w przekonaniu, że strategia nieustannego zaangażowania w Polsce i regionie jest właściwa. Tegoroczna nagroda jednocześnie podkreśla stale rosnący poziom świadczonych usług, czego najlepszym dowodem jest zaufanie naszych Klientów, dzięki któremu utrzymaliśmy dominującą pozycję w zakresie transakcji rynków kapitałowych i akcji w tak przełomowym dla tego rynku czasie.”

źródło: Deutsche Bank