Deutsche Bank przystąpił do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny

Deutsche Bank oferuje preferencyjne warunki kredytowania posiadaczom Karty Dużej Rodziny w zakresie kredytów mieszkaniowych, kredytów gotówkowych, limitu kredytowego w rachunku oraz kart kredytowych.

– Rodziny wielodzietne stanowią w Polsce ponad 5% wszystkich rodzin posiadających dzieci. W ich przypadku obciążenie finansowe związane z wychowaniem, a szczególnie zapewnieniem odpowiedniego wykształcenia, jest bez wątpienia niewspółmiernie większe w stosunku do standardowych gospodarstw domowych z jednym czy dwojgiem dzieci. Dlatego tak istotne jest wsparcie takich rodzin przez różne instytucje. Z tą właśnie myślą Deutsche Bank przyłączył się do programu pomocy w ramach Karty Dużej Rodziny wdrażając szereg udogodnień w zakresie oferty produktowej. Obejmują one m.in. obniżkę marży oraz zwolnienie z opłaty za inspekcję nieruchomości przy skorzystaniu z kredytu mieszkaniowego, preferencyjne oprocentowanie kredytów gotówkowych na poziomie 7,99% oraz całkowite zniesienie prowizji za ich udzielenie, czy zwolnienie z części standardowych opłat za limit kredytowy oraz kartę kredytową – mówi Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank.

Umowa w tej sprawie pomiędzy Bankiem a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej została podpisana 13 sierpnia w Warszawie.

– Karta Dużej Rodziny to pierwszy w Polsce projekt, który łączy firmy i instytucje z każdej branży w jednym celu – wsparcia rodziny wielodzietnej. Dlatego też cieszę się, że kolejne firmy dołączają do projektu przez co Karta z miesiąca na miesiąc zyskuje na swojej wartości – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Klient posiadający Kartę Dużej Rodziny może skorzystać w Deutsche Bank z kredytu mieszkaniowego (w tym kredytu mieszkaniowego z programem MdM oraz kredytu z dotacją NFOŚiGW) z oprocentowaniem niższym o 0,1 p.p. w porównaniu do standardowej oferty Banku. Do 31.12.2015 r. Klient będzie również zwolniony z opłaty za inspekcję nieruchomości przy skorzystaniu z kredytu mieszkaniowego.

Dodatkowo Bank oferuje preferencyjne oprocentowanie kredytu gotówkowego na poziomie 7,99 proc. oraz całkowite zniesienie prowizji za jego udzielenie (opłata przygotowawcza wynosi1200 zł).

Posiadacz Karty Dużej Rodziny może również skorzystać z bezprowizyjnego przyznania limitu kredytowego w rachunku.  Klient nie zapłaci również za odnowienie i podwyższenie limitu w okresie 3 lat od jego przyznania.

Rodzic może również zawnioskować o kartę kredytową. Od przyznanej karty kredytowej Bank nie pobiera opłaty rocznej  przez pierwsze trzy lata użytkowania. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest wykonanie jednej dowolnej transakcji kartą w ciągu 30 dni od aktywacji karty.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom posiadającym co najmniej trójkę dzieci. Wniosek o jej wydanie składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Posiadanie Karty Dużej Rodziny uprawnia do zniżek w około 8 tys. placówek w całej Polsce. Szczegółowe informacje dostępne na stronie rodzina.gov.pl.

źródło: Deutsche Bank