DNB Bank Polska umożliwia odłożenie spłaty kredytów na trzy miesiące bez wychodzenia z domu

DNB Bank Polska od teraz umożliwia każdemu klientowi indywidualnemu odłożenie na trzy miesiące spłaty raty kredytu hipotecznego. Odpowiedni wniosek wystarczy złożyć drogą elektroniczną. Decyzje w sprawie klientów korporacyjnych będą podejmowane po rozpatrzeniu każdego przypadku indywidualnie.

Dla tych klientów indywidualnych, którzy mogą mieć przejściowe trudności w spłacie kredytu hipotecznego, DNB Bank Polska przygotował uproszczoną ścieżkę wnioskowania o zawieszenie spłaty rat produktów hipotecznych na okres trzech miesięcy z automatycznym wydłużeniem okresu kredytowania o trzy miesiące.

Jak to działa?

Bank umożliwia zawieszenie spłat rat kapitałowych lub rat kapitałowo–odsetkowych. W pierwszym przypadku klient płaci przez trzy miesiące tylko część odsetkową raty, w drugim nie płaci przez ten okres raty w ogóle. Jednocześnie okres spłaty kredytu  zostanie wydłużony o trzy miesiące.
Odsetki naliczone w tym okresie  zostaną doliczone do kapitału kwoty kredytu. Po upływie terminu zawieszenia klient otrzyma nowy harmonogram spłat określający wysokość i terminy spłat rat kapitałowo-odsetkowych uwzględniający pozostały do spłaty kapitał kredytu powiększony o odsetki naliczone w okresie karencji.
Złożenie wniosku o wakacje kredytowe jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy kredytowej. Chcąc dokonać zawieszenia spłaty rat na okres trzech miesięcy, należy przesłać drogą elektroniczną do DNB Bank Polska wypełniony wniosek, który można znaleźć na stronie internetowej Banku.
Na zawieszenie rat kredytowych mogą liczyć również klienci firmowi, którzy ucierpieli na skutek epidemii SARS-COV-2. W ich przypadku decyzje będą podejmowane na podstawie indywidualnej oceny sytuacji kredytobiorcy.
ŹRÓDŁODNB Bank Polska