Do 3 300 zł zysku dla firm za otwarcie w Alior Banku konta firmowego z kartą debetową Mastercard z Plusem

W Alior Banku ruszyła kolejna edycja promocji „Biznes na plusie ceny na minusie”. Nowi klienci biznesowi, którzy w czasie jej trwania otworzą rachunek firmowy z kartą debetową Mastercard z Plusem, mogą otrzymać do 1800 zł zwrotu za zakupy na dowolnych stacjach paliw. Promocja „Biznes na plusie ceny na minusie” trwa do końca września br. Dodatkowo, jeśli nowo otwartym rachunkiem firmowym będzie iKonto Biznes lub rachunek 4×4, bank nagrodzi posiadaczy tych rachunków za aktywne bankowanie. Premia może wynieść nawet 1500 zł rocznie.

W ramach nowej edycji promocji „Biznes na plusie ceny na minusie”, Alior Bank podwyższył kwotę moneybacku za zakupy na stacjach paliw. Nowi klienci, którzy w okresie trwania promocji otworzą rachunek firmowy z kartą debetową Mastercard z Plusem mogą otrzymać 10 proc. zwrotu (do 200 zł miesięcznie). Z kolei klienci, którzy posiadali wcześniej konto firmowe w Alior Banku i do końca września br. zamówią wspomnianą kartę, mogą liczyć na zwrot 10 proc. (do 100 zł miesięcznie). Otrzymanie zwrotu za zakupy na stacjach paliw uzależnione jest od spełnienia warunków wskazanych w regulaminie promocji.
Dodatkową zaletą posiadania karty z Plusem jest zwolnienie z opłat miesięcznych za jej korzystanie do końca br., niezależnie od tego, czy spełnia ona warunki aktywności określone w Tabelach Opłat i Prowizji. Ta oferta dostępna jest dla klientów, którzy od 1 listopada 2021 r. do końca grudnia 2022 r. nie posiadali w Alior Banku żadnej debetowej karty firmowej i w okresie od 1 stycznia do końca września 2023 r. złożą wniosek o jej wydanie.

Pierwsza edycja promocji „Biznes na Plusie ceny na minusie” cieszyła się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, uatrakcyjniliśmy warunki, dwukrotnie podwyższając kwoty zwrotu za zakupy na stacjach paliw. Liczymy na to, że w okresie rosnących cen takie rozwiązanie spotka się z pozytywnym odbiorem wśród klientów biznesowych – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

iKonto Biznes skierowane jest do nowych klientów banku, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Można je otworzyć online, za pośrednictwem szybkiego wniosku internetowego. Bank nie pobiera opłat między innymi za otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego, krajowe przelewy internetowe, w tym do ZUS i urzędu skarbowego czy wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w jego oddziałach.
Rachunek 4×4 to rozwiązanie dla nowych klientów Alior Banku będących przedsiębiorcami rozliczającymi się na zasadach uproszczonej księgowości. Można go otworzyć zarówno online, jak i w placówkach banku. Prowadzenie konta w wersji podstawowej oraz przelewy internetowe do ZUS i urzędu skarbowego są zwolnione z opłat. Firma może dostosować produkt do profilu swojej działalności, wybierając dowolną kombinację spośród dodatkowych pakietów. Bank udostępnia pakiety: Gotówkowy, Krajowy, Zagraniczny i Oszczędny. Cena każdego z nich wynosi 10 zł miesięcznie.
Oba rachunki umożliwiają otrzymanie premii za aktywne bankowanie w wysokości maksymalnie do 1500 zł na okres 12 miesięcy. Promocja ta dostępna jest dla nowych klientów biznesowych Alior Banku będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, którzy wykonają czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4×4 – edycja III. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania promocji.
Regulaminy promocji „Biznes na plusie ceny na minusie – edycja 2”, „Karta na plusie – edycja 3 – dla Posiadaczy Rachunków dla Firm w Alior Banku S.A.”, „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4×4 – edycja III” wraz z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes oraz Tabelą opłat i prowizji bankowych dla Rachunku 4×4 oraz Regulaminem prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. i Regulaminem Kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank S.A. są dostępne w placówkach Alior Banku i na www.aliorbank.pl.
ŹRÓDŁOAlior Bank