Do 3 lat finansowania w ramach kredytu w rachunku bieżącym w Alior Banku

Alior Bank uatrakcyjnia ofertę kredytu w rachunku bieżącym i udostępnia finansowanie w tej formie na okres do 3 lat.

Kredyt w rachunku bieżącym pozwala na szybkie regulowanie zobowiązań, bez składania dodatkowych dyspozycji uruchomienia finansowania. Każdy wpływ na rachunek bieżący zmniejsza zadłużenie, a odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty. Kredyt można przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy.

– Wydłużenie okresu kredytowania pozwoli na ograniczenie formalności związanych z odnowieniem finansowania. Klient, który zdecyduje się na podpisanie kolejnej umowy, będzie mógł złożyć wniosek kredytowy wraz z wymaganymi dokumentami po trzech, a nie po dwóch latach jak dotychczas. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Wszelkie formalności związane z udzieleniem finansowania można dopełnić w placówkach banku lub zdalnie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego czy e-podpisu Autenti. Warunkiem przyznania finansowania jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Z kredytu w rachunku bieżącym mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy działają w tej samej branży przez minimum jeden pełny, zamknięty rok obrotowy.

Szczegółowe informacje o kredycie w firmowym rachunku bieżącym wraz z Tabelą Opłat i Prowizji dla klientów biznesowych i Regulaminem Świadczenia Usług Kredytowych Klientom Biznesowym w Alior Bank S.A. są dostępne w placówkach banku i na stronie internetowej Alior Banku.

ŹRÓDŁOAlior Bank