Dobre praktyki ING Banku Śląskiego w raporcie odpowiedzialnego biznesu

W tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniono 5 dobrych praktyk ING Banku Śląskiego. Publikowany corocznie raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. Premiera odbyła się 16 kwietnia br. podczas konferencji Targi Idei ESG, w trakcie której doceniono jubileusz 5-letniej współpracy partnerskiej z ING Bankiem Śląskim.   

– Skuteczne realizowanie strategii ESG wymaga współpracy nie tylko między jednostkami wewnątrz organizacji, ale także szerzej – z interesariuszami, otoczeniem rynkowym i społecznym. Długofalowe partnerstwa, takie jak 5-letnia współpraca z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pozwalają wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, a także podejmować wspólne inicjatywy w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG. Gratuluję FOB konsekwentnego promowania dobrych praktyk i odpowiedzialnego biznesu – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer w ING Banku Śląskim.

Dobre praktyki zostały podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000.
W zestawieniu znajduje się 1046 inicjatyw realizowanych przez 266 firm. W tym roku wyznaczono limit pięciu praktyk zgłaszanych przez jedną firmę. Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku najwięcej działań zaprezentowanych w Raporcie dotyczy zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk).

Praktyki ING Banku Śląskiego, które wyróżniono w raporcie:

ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE – kategoria edukacja konsumentów

  • Kalkulator śladu węglowego dla firm – narzędzie przygotowane we współpracy z ekspertami Fundacji Climate Strategies Poland, umożliwia każdej firmie kompleksowe i bezpłatne obliczanie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1. i 2. (zgodnie z GHG Protocol).

PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY – Kategoria szkolenie i rozwój

Program edukacyjny ESG – kompleksowe narzędzie kształtowania kultury zrównoważonego rozwoju i ESG w organizacji, z którego skorzystało ponad 3200 osób. Przyczynia się on do wzrostu wiedzy i świadomości pracowników, buduje ich eksperckość oraz wspiera realizację celów ESG w strategii biznesowej.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – Kategoria działania charytatywne i filantropia

  • Akcja licytacja – inicjatywa charytatywna w formie wewnętrznej aukcji, z której zebrane środki zostały przekazane na rzecz edukacji i zdrowia dla dzieci pochodzących z Ukrainy, przebywających na terenie Polski.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – Kategoria aktywność fizyczna

  • Pomarańczowa siła – program wsparcia aktywności sportowej dzieci z niepełnosprawnościami. W 2023 roku zrealizowano 10 projektów – wzięło w nich udział ponad 1 tys. dzieci i 54 wolontariuszy ING, którzy swoją obecnością wspierali dzieci podczas zawodów i olimpiad sportowych.
  • Turniej charytatywny piłki nożnej ING – oddolna inicjatywa pracowników wspierająca organizacje, które zajmują się aktywizacją sportową osób z niepełnosprawnościami. Beneficjentami są organizacje, które pomagają w powrocie do życia społecznego, zawodowego, wyrównują szanse sportowe, wspierają sport wśród dzieci.

Raport można pobrać tutaj:  https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2023/

Wspieramy i realizujemy wiele zrównoważonych działań, ale wciąż finansujemy więcej inicjatyw, które takie nie są. Dowiedz się więcej – wejdź na esg.ing.pl

ŹRÓDŁOING Bank Śląski