Dobre wyniki mBanku w trudnym otoczeniu rynkowym

mBank w I kwartale 2015 r. zarobił na czysto 381 mln zł. Bank zwiększył bazę klientów i podpisał strategiczne porozumienie z Allegro.

– W I kwartale 2015 r. banki musiały się zmierzyć się z niekorzystnymi czynnikami w otoczeniu rynkowym. Należały do nich przede wszystkim kolejne cięcie stóp procentowych oraz obniżenie stawki interchange dla kart płatniczych. mBank wyszedł z tej sytuacji obronną ręką – mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Wzrost dochodów w skali kwartału nastąpił dzięki zaksięgowaniu zysku ze sprzedaży spółki BRE Ubezpieczenia TUiR. Łączne wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 579,5 mln zł, a wpływ na wynik brutto banku 194,3 mln zł. Z kolei znaczący wpływ na wzrost kosztów był związany z wyższą niż w 2014 r. składką do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którą mBank zaliczył w całości do kosztów I kwartału 2015 r.

Dochody mBanku w I kwartale wyniosły 1391,1 mln zł. Wynik z tytułu odsetek z powodu kolejnych cięć stóp procentowych był niższy niż w IV kwartale 2014 r. o 45 mln zł i wyniósł 587 mln zł. Częściowo spadek ten został zrekompensowany przez 10-procentowy wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji. Do pozytywnych czynników należy również zaliczyć ponad 45-proc. wzrost wyniku na działalności handlowej, który w pierwszych trzech miesiącach roku przekroczył 102 mln zł. Z kolei koszty działalności wyniosły w tym okresie 555 mln zł.

Do pozytywnych czynników zaliczyć należy spadek kosztów ryzyka, które wyniosły 52 punkty bazowe, a co za tym idzie również odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek – wyniosły one 100 mln zł.

I kwartał 2015 r. był jednocześnie okresem organicznego wzrostu biznesu – liczba klientów indywidualnych wzrosła o 114 tys. i przekroczyła 4,8 mln. mBank pozyskał również do obsługi 346 nowych klientów korporacyjnych. Wartość kredytów i pożyczek wyniosła niemal 79 mld zł i wzrosła o 5,9 proc. w skali kwartału. Po wyeliminowaniu zmian kursowych (gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego w styczniu) i transakcji o charakterze jednorazowym wzrost wyniósł 1,7 proc. Z kolei wartość depozytów powierzonych przez klientów mBanku wzrosła o 1 proc. I wyniosła 71,9 mld zł. Wskaźnik kredytów do depozytów ukształtował się więc na poziomie 109,9 proc.

Wskaźniki kapitałowe mBanku pozostawały na stabilnym, bezpiecznym poziomie. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2015 r. wyniósł 16,0 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 12,7 proc. W grudniu 2014 r. mBank wyemitował 750 mln zł długu podporządkowanego, który został zaliczony do funduszy własnych w styczniu 2015 r.

W I kwartale br. mBank podpisał długoterminową umowę z internetową platformą transakcyjną Allegro o strategicznej współpracy, polegającą na oferowaniu produktów bankowych klientom serwisu. W ramach współpracy dla klientów Allegro nieposiadających jeszcze rachunków w mBanku dostępna będzie specjalna oferta kont indywidualnych i firmowych.

Bank został też wyróżniony przez klientów, którzy w głosowaniu zorganizowanym przez portal Bankier.pl przyznali mu tytuł „Złotego Banku”. W tym samym plebiscycie internauci uznali, że mBank oferuje również najlepszą bankowość mobilną, konto osobiste i konto dla przedsiębiorców.

źródło: http://media.mbank.pl/