Elixir – fundament nowoczesnej bankowości

W ciągu ostatnich 30 lat, w Polsce zmieniło się niemal wszystko – od kultury, przez muzykę, politykę, aż po gospodarkę i biznes. W przyspieszonym tempie rozwijały się usługi bankowe. Siłą napędową wielu zmian w sektorze finansowym stał się pierwszy elektroniczny system rozliczeniowy Elixir, który stabilnie i bezpiecznie połączył ze sobą banki. Od 1994 roku, czyli od początku swojego funkcjonowania, system rozliczył transakcje o wartości niemal 113 bln złotych, czyli równowartość kosztu budowy 56 tysięcy Stadionów Narodowych. Dotychczas system przetworzył ponad 35 mld transakcji, czyli 4 razy więcej niż liczba ludzi zamieszkujących obecnie na Ziemi.

30 lat minęło

To właśnie 18 kwietnia 1994 roku wszystko się zmieniło. Tego dnia KIR uruchomił pierwszą sesję Elixira – systemu, który zmienił funkcjonowanie polskiej gospodarki i rozpoczął nową erę w polskiej bankowości. Od tego czasu, nieprzerwanie od 10 958 dni, czyli przez ostatnie 30 lat, Elixir buduje cyfrowe zaufanie. Zanim na polską scenę finansową wkroczył system Elixir, rozliczenia międzybankowe odbywały się wyłącznie w formie papierowej – w systemie Sybir. Wymianę zleceń obsługiwała specjalna poczta kurierska, przewożąca dokumenty w zapieczętowanych workach. Pokonywała przy tym średnio po 50 000 km dziennie – więcej niż okrążenie naszej planety. Choć system działał sprawnie, potrzeba było co najmniej doby, aby pieniądze trafiły z konta nadawcy na konto odbiorcy przelewu.

Poprzednik systemu Elixir, Sybir rozliczający zlecenia w formie papierowej, został ostatecznie zamknięty w 2004 roku. Odtąd wszystkie rozliczenia międzybankowe odbywają się w formie elektronicznej. Dzięki doświadczeniom płynącym z prowadzenia systemu Elixir możliwe było sprawne uruchomienie, w czerwcu 2012 r., systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, jako drugiego tego typu na świecie. Obecnie już niemal co piąty przelew w Polsce realizowany jest w systemie Express Elixir.

W stronę nowoczesnej bankowości

System Elixir rozwijał się stopniowo. Pierwsze sesje przetwarzane były za pomocą komputera mainframe, który zajmował przestrzeń o wielkości kilku solidnych szaf. – Polski sektor bankowy lat dziewięćdziesiątych potrzebował zmian, aby się rozwijać i profesjonalizować. Wprowadzenie całkowicie elektronicznego systemu Elixir było prawdziwą rewolucją. Na długo przed upowszechnieniem internetu, zespół ekspertów KIR stworzył sprawny i bezpieczny system, bez którego trudno wyobrazić sobie nowoczesną bankowość mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

ŹRÓDŁOKIR