eurobank podsumowuje 2. edycję kampanii CSR #BezSmogu

50 kolejnych czujników smogu – to efekt drugiej edycji kampanii #BezSmogu. Łącznie, w ramach akcji CSR rozpoczętej w 2017 roku, eurobank zamontował już 100 urządzeń w swoich placówkach w całej Polsce. Kampania została wyróżniona w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu – „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”.

Kampania #BezSmogu jest jednym z kluczowych elementów działań CSR eurobanku. Jest jednocześnie odpowiedzią na ważny problem społeczny, który dotyczy każdego z nas i z którym należy się zmierzyć „tu i teraz” podejmując odpowiednie działania. Celem kampanii jest szerzenie wiedzy na temat smogu i zwiększenie świadomości Polaków na temat zagrożeń wynikających z oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Głównym założeniem było przygotowanie jak najbardziej realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, poprzez poszerzenie ogólnopolskiej sieci czujników smogu. Dlatego w ramach drugiej edycji kampanii, eurobank zamontował kolejne czujniki smogu w wybranych placówkach – często zlokalizowanych także w małych miejscowościach. Bo trzeba pamiętać, że smog występuje nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach.

W ciągu dwóch edycji kampanii eurobank przyłączył się do tworzenia i poszerzenia ogólnopolskiej sieci czujników jakości powietrza i we współpracy z firmą Airly zamontował ich już 100 w swoich placówkach na terenie całego kraju. Dzięki temu lokalne społeczności mają dostęp do bieżących informacji o poziomie stężenia zanieczyszczeń powietrza. – Walka o czyste powietrze powinna być jednym z naszych głównych priorytetów. Polska od lat przoduje w rankingach krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Dlatego konieczna jest odpowiednia edukacja i podjęcie działań, które przyczynią się do wzrostu świadomości społeczeństwa – mówi Magdalena Suchanek, Dyrektor Zarządzający, Euro Bank S.A.

Jak wynika z badania opinii zrealizowanego na zlecenie eurobanku przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia „Smog – prawdy i mity wśród Polaków”[1] 37% badanych uważa, że walka ze smogiem to zadanie dla każdego z nas. Ten odsetek, choć nie jest najwyższy, pokazuje, że ponad 1/3 Polaków widzi swoją aktywną rolę w podejmowaniu działań na rzecz środowiska. – Jako społeczeństwo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nasze obecne działania będą miały odzwierciedlenie w przyszłości. Dlatego z jednej strony powinniśmy podejmować konkretne inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Z drugiej – ważna jest edukacja, która buduje świadomość i uwrażliwia ludzi na tematy środowiskowe – dodaje Magdalena Suchanek, Dyrektor Zarządzający, Euro Bank. S.A.

Odczyty z czujników można znaleźć na stronie https://airly.eu/map/pl/ oraz w aplikacjach Airly dostępnych na system Android oraz iOS. Sensory mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza  i znajdują się m.in. w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, opolskim. Pełna lista miast, w których zamontowane zostały czujniki w ramach 1. i 2. edycji kampanii #BezSmogu  znajduje się na stronie internetowej kampanii.


#BezSmogu w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 Kampania realizowana przez bank została wyróżniona w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”, który już od 17 lat jest publikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport jest  cykliczną publikacją wydawaną od 2002 roku i jest przeglądem aktywności firm w zakresie CSR. Podsumowuje także najważniejsze kwestie, związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce. W tegorocznej edycji raportu uwzględniono ponad 1500 praktyk, zgłoszonych przez ponad 200 firm. Kampania #BezSmogu została wyróżniona w ramach działań realizowanych przez firmy na rzecz środowiska.

Więcej informacji na temat kampanii:
https://eurobank.pl/o-banku/bez-smogu/
[1] Badanie zrealizowano techniką wywiadów internetowych CAWI, z wykorzystaniem panelu internautów ARC Rynek i Opinia – ePanel. Łącznie zrealizowano N=3283 wywiady. Próba badawcza była reprezentatywna dla Polaków w wieku 18-65 lat. Badanie zostało zrealizowane we wrześniu  2018 r.
ŹRÓDŁOEuro Bank S.A.