EUROPE TOP 50 EXTRA I EUROPE TOP 50 KOMFORT W OFERCIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS

Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczął 13 lipca br. subskrypcję produktów: Europe TOP 50 Extra i Europe TOP 50 Komfort, które mają formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Celem funduszy jest wypracowanie zysku uzależnionego od zmiany wartości indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index przy zachowaniu ochrony odpowiednio 100 proc. lub 95 proc. początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu.

iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index, na którym oparta jest inwestycja, to indeks 50 spółek o najniższej zmienności (w pierwszej kolejności wybierane są spółki wypłacające dywidendę w najbliższym miesiącu) spośród należących do indeksu STOXX Europe 600. Spółki te muszą charakteryzować się średnim dziennym wolumenem obrotu min. 10 mln EUR. W przypadku wzrostu wartości indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index, zysk będzie równy iloczynowi wskaźnika partycypacji i średniej zmiany indeksu, obliczanej na koniec okresu ubezpieczenia na podstawie 10 kwartalnych obserwacji. Wskaźnik partycypacji w średniej zmianie indeksu zostanie określony 10 sierpnia br. i wskazany w polisie. Będzie on zawarty w przedziale: 90 proc.–120 proc.: dla Europe TOP 50 Extra, 60 proc.–90 proc.: dla Europe TOP 50 Komfort.

Ochrona początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu jest celem funduszu realizowanym poprzez odpowiednie skonstruowanie portfela inwestycyjnego, w tym głównie poprzez otwarcie depozytu bankowego.

– Europe TOP 50 Extra i Europe TOP 50 Komfort to produkty umożliwiające lokowanie środków w instrumenty związane z rynkami akcji Europy Zachodniej. Dzięki konstrukcji instrumentu bazowego, polegającej na doborze spółek, których ceny akcji charakteryzują się niską zmiennością, inwestycja daje szanse na osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu przy jednoczesnej ochronie początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu – powiedział Andrzej Budasz, dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych w Banku BGŻ BNP Paribas.

Produkty umożliwiają ulokowanie kapitału na okres 2,5 roku. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 zł. Oferta jest dostępna do 31 lipca br. w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas