Ewolucja kompetencji nie omija sektora finansów. Bank BNP Paribas stawia na umiejętności technologiczne

Brak wykwalifikowanych pracowników to spore wyzwanie na dzisiejszym rynku pracy, szczególnie w kontekście rozwoju automatyzacji i cyfryzacji. Według Raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, aż 90% firm ma trudności w znalezieniu osób o odpowiednich kompetencjach, dotyczy to również sektora finansowego. Eksperci Banku BNP Paribas podkreślają znaczenie określonych umiejętności w branży oraz prezentują realizowany w ramach strategii IT@Scale program „I can do IT”.

Obecnie większość przedsiębiorstw boryka się z trudnościami w pozyskiwaniu pracowników posiadających umiejętności technologiczne. Według badania przeprowadzonego przez DELab Uniwersytetu Warszawskiego i Google, wynika to między innymi z niedostatecznej jakości polskiego systemu edukacji. Wdrożenie w firmie programu podobnego do tego realizowanego przez Bank BNP Paribas pod nazwą “I can do IT” może stanowić skuteczne rozwiązanie problemów z rekrutacją.

Reskilling w praktyce: bariery i studium przypadku

„I can do IT”, jest częścią długofalowych działań podejmowanych w ramach inicjatywy Engineering Culture i strategii IT@Scale. Ma on na celu zachęcić pracowników do podjęcia pracy w obszarze nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. Wszystko zgodnie ze ścieżką szkoleniową przygotowaną przez doświadczonych ekspertów z branży, która obejmuje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne spotkania, a także wyjazdowe obozy szkoleniowe. Każda edycja kończy się egzaminem wewnętrznym, a możliwość zdobycia dedykowanych certyfikacji zewnętrznych, takich jak International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) w przypadku edycji skierowanej do Testerów Manualnych, czy Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) w przypadku „I can do IT” dla Analityków IT, jest dla pracowników dodatkową korzyścią. Program daje pracownikom możliwość zdobycia wiedzy i nowych praktycznych umiejętności, ale przede wszystkim sprawdzenia, czy nowa rola i nowa ścieżka kariery są faktycznie dla nich.

– Pierwsza edycja programu reskillingowego, jaka została wdrożona w Banku BNP Paribas, była skierowana do pracowników powyżej 50. roku życia z różnych działów: operacji, sieci sprzedaży, działów technologicznych. Okazało się, że chętnych do udziału w niej nie brakuje: zgłosiło się 139 osób. Spośród nich wybraliśmy 25 ludzi, a także stworzyliśmy 5-osobową listę rezerwową. W kolejnych edycjach – II i III – zgłosiło się odpowiednio 274 i rekordowe 370 osób. To pokazuje, że nasza inicjatywa trafnie odpowiada na potrzeby współczesnych pracowników i rynku pracy – zaznacza Emilia Pedrycz, Engineering Culture Lead w Banku BNP Paribas.

Jakie kompetencje są potrzebne?

– Warto pamiętać, że sektor finansowy jest poddany surowym regulacjom prawnym, co może stwarzać trudności w wdrożeniu nowych technologii, ze względu na konieczność dostosowania się do nich. Dodatkowo, wiele instytucji finansowych korzysta ze złożonych systemów informatycznych, a potrzeba ich zintegrowania może być kwestią wymagającą szczególnej uwagi, zarówno w aspekcie technicznym, jak i organizacyjnym – mówi Małgorzata Jacygrad, dyrektorka Biura Strategii IT w Banku BNP Paribas.

W branży finansowej jednym z największych wyzwań jest cyberbezpieczeństwo. Dlatego pożądane stają się kompetencje umożliwiające właściwe zabezpieczenie danych oraz ich skuteczną analizę w celu wspierania procesu podejmowania decyzji biznesowych. Dodatkowo, ekspansja sektora fintech i innowacyjnych startupów wymusza na tradycyjnych instytucjach finansowych szybką adaptację nowych technologii oraz pozyskanie przez ich pracowników specjalistycznych umiejętności, takich jak zarządzanie infrastrukturą w chmurze, tworzenie aplikacji mobilnych czy projektowanie interfejsów użytkownika (UI/UX).

Efektywność programów reskillingowych

Sukces „I can do IT” pokazuje, że programy reskillingowe, przynoszą uczestnikom wiele korzyści. Pozwalają pracownikom rozwijać kompetencje w obszarach związanych z nowymi technologiami, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Udział w tych inicjatywach otwiera nowe perspektywy kariery, umożliwiając awanse wewnątrz firmy lub zmianę ścieżki zawodowej. Ponadto, według badania IBM „The Value of Training”, pracownicy są aż o 42% bardziej skłonni do pozostawania w firmie, jeśli odbyli szkolenie, które pomogło im wykonywać ich pracę na wyższym poziomie.

– W mojej opinii dużym atutem programu jest różnorodność wśród zakwalifikowanych trenerów i uczestników. Na co dzień pracujemy w różnych pionach naszego banku, a „I can do IT” sprawiło, że mogliśmy wymienić się doświadczeniem i zainspirować wzajemnie do dalszego rozwoju. To świetny punkt wyjścia. Mój reskilling wciąż trwa, ponieważ w efekcie uczestnictwa w programie podjęłam pracę jako jeden z agentów Service Desk. Korzystam z fachowej wiedzy kolegów z zespołu i zdobywam nowe umiejętności, a dzięki udziałowi w inicjatywie byłam odpowiednio przygotowana do zmiany stanowiska pracy. Polecam wzięcie udziału w kolejnych edycjach „I can do IT” każdej osobie, która pragnie zmiany i czuje, że jej umiejętności można lepiej wykorzystać lub po prostu każdemu, kto chce w świetnej atmosferze nauczyć się czegoś nowego – mówi uczestniczka II edycji, Aleksandra Stec, od niedawna IT Users Support Junior Specialist w Banku BNP Paribas.

Programy reskillingowe nie tylko wspierają rozwój zawodowy, ale także osobisty, ucząc radzenia sobie z wyzwaniami i adaptacją do zmian. W rezultacie są istotnym wsparciem dla osiągnięcia sukcesu w dynamicznym środowisku pracy, umożliwiając pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego uczestników.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska