Fundacja Banku Millennium na EKF w Sopocie

W czasach niepewności rośnie zainteresowanie edukacją ekonomiczną. Mamy dobry czas, aby wprowadzić systemowe rozwiązania w tej mierze. Przekonywała Fundacja Banku Millennium podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Fundacja Banku Millennium od początku 2024 roku angażuje się w inicjatywy podejmowane przez Warszawski Instytut Bankowości, na rzecz Roku Edukacji Ekonomicznej. W ramach tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego, odbyła się debata fundacji bankowych – Rekomendacje sektora bankowego dla systemowych rozwiązań edukacyjnych – wnioski z lat praktyki i doświadczeń. Udział w niej wzięła prezeska zarządu Fundacji Banku Millennium, Iwona Jarzębska.

W czasach niepewności, o których dyskutujemy podczas EKF, możemy obserwować większe zainteresowanie społeczeństwa edukacją finansową. Potrzeba posiadania dogłębniejszej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami osobistymi staje się istotniejsza. Chcemy jeszcze lepiej zrozumieć, jak planować budżet, oszczędzać na nieoczekiwane wydatki i inwestować w sposób odpowiedzialny, aby chronić się przed ryzykiem i poprawić swoją stabilność finansową. Jest to z pewnością dobry czas na wprowadzanie systemowych rozwiązań edukacji finansowej, a także na aktywizowanie wszystkich instytucji i organizacji uczestniczących w szerzeniu wiedzy ekonomicznej. – Iwona Jarzębska, prezeska Fundacji Banku Millennium podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

Fundacji Banku Millennium od ponad trzydziestu lat angażuje się w działania edukacyjne, a od 2016 roku realizuje autorską inicjatywę “Finansowy Elementarz”. Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli i rodziców. Składa się z interaktywnych zajęć prowadzonych w przedszkolach oraz materiałów poradnikowych dla rodziców i nauczycieli. Inicjatywa przygotowana została we współpracy z pedagogami oraz ekspertami z dziedziny finansów. “Finansowy Elementarz” ma na celu nie tylko naukę podstawowych pojęć finansowych, ale także kształtowanie postaw i zachowań dzieci od najmłodszych lat. Istotnym elementem programu jest angażowanie rodziców w codzienną edukację.

Badania przeprowadzone przez GfK na zlecenie Fundacji Banku Millennium na reprezentatywnej grupie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym pokazują, że rodzice są otwarci na rozwój swoich dzieci w obszarze finansów i przedsiębiorczości, są gotowi edukować swoje dzieci, docenialiby jednak wskazówki i wsparcie w tym zakresie. 67 proc. rodziców deklaruje, że byliby zainteresowani uczestnictwem dziecka w wieku 3-7 lat w bezpłatnych zajęciach w zakresie finansów. Takie opinie wynikają z przekonania, że zajęcia pomogą dziecku w świecie finansów w przyszłości i jest to konieczny element edukacji w obecnych czasach. W badaniu rodzice pozytywnie odnoszą się do krajowego programu edukacji finansowej, uważają że powinien objąć także dzieci w wieku przedszkolnym i deklarują wsparcie programu swoimi działaniami.

Fundacja Banku Millennium od początku realizacji programu Finansowy Elementarz do końca 2023 roku zorganizowała, przy wsparciu organizacji pozarządowej i pracowników-wolontariuszy Banku Millennium, ponad 3 tysiące warsztatów i przeszkoliła ponad 70 000 dzieci w przedszkolach w całej Polsce. – podkreśla Iwona Jarzębska.

W przeprowadzonej podczas Europejskiego Kongresu Finansowego dyskusji na temat Rekomendacje sektora bankowego dla systemowych rozwiązań edukacyjnych – wnioski z lat praktyki i doświadczeń, wzięli udział także: Marzena Atkielska – Prezeska Fundacji Santander Bank Polsk, Rafal Borkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej, mBank S.A., Joanna Dymna-Oszek – Prezeska Fundacja ING Dzieciom, Artur Soboń – Członek Zarządu Narodowy Bank Polski (NBP), Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Gospodarzem debaty był Warszawski Instytut Bankowości. Moderatorem dyskusji zaś Agnieszka Wachnicka, Wiceprezeska Związek Banków Polskich.

ŹRÓDŁOBank Millennium