Fundacja BNP Paribas pomaga uczniom zdobyć wiedzę, której nie ma na zwykłych lekcjach. Startuje „Dom Spokojnej Młodości”

Fundacja BNP Paribas, znana ze swojego zaangażowania w projekty wzmacniające rozwój młodych ludzi i edukację, wspiera kolejną, ważną inicjatywę. Tym razem, jako partner strategiczny projektu „Dom Spokojnej Młodości”, skupia się na uczniach i ich potrzebach. W ramach projektu, który ma na celu uzupełnienie edukacji o nieobecne w programach szkolnych, a ważne dla młodych ludzi zagadnienia, to właśnie młodzież przejmie rolę edukatorów i liderów przemian.  

Bank BNP Paribas i jego fundacja od lat angażują się w projekty, które wzmacniają potencjał młodych ludzi. Szczególną wagę przywiązują przy tym do ich edukacji, realizując programy autorskie i partnerskie, które wyrównują szanse edukacyjne oraz inspirują dzieci i młodzież. Takim właśnie projektem jest “Dom Spokojnej Młodości”, którego Fundacja BNP Paribas została partnerem strategicznym. Inicjatywa, która powstała w ramach Fundacji OFF school, opiera się na platformie edukacyjnej ze scenariuszami lekcji, stworzonymi przede wszystkim z myślą o młodzieży. Uczennice i uczniowie mogą bezpłatne pobierać materiały edukacyjne na stronie projektu https://www.spokojnamlodosc.pl/, a następnie sami przeprowadzać lekcje np. na godzinie wychowawczej, czy każdych innych szkolnych lub pozaszkolnych zajęciach. Na platformie znajduje się też zakładka dla pedagogów i rodziców, którzy chcieliby wspierać młodzież w realizacji lekcji. Rozpoczęty wraz z nowym rokiem szkolnym projekt ma na celu wzbogacenie programów edukacyjnych o zagadnienia kluczowe dla młodzieży.

– W młodych ludziach tkwi ogromny potencjał, a każda kolejna zrealizowana lub wspierana przez Fundację BNP Paribas inicjatywa to potwierdza. Dlatego z radością zaangażowaliśmy się w kolejny projekt edukacyjny. „Dom Spokojnej Młodości” wzbogaca systemową edukację o treści, które są niezbędne w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie. Jest skoncentrowany na młodych ludziach i ich potrzebie zdobywania wiedzy oraz dyskusji na tematy, które szkoły pomijają np. ze względu na obłożenie programowe oraz ograniczone możliwości współpracy z ekspertami z zewnątrz. Dodatkową wartością „Domu Spokojnej Młodości” jest zachęcanie nastolatek i nastolatków do wychodzenia z inicjatywą prowadzenia lekcji, aktywności i przejmowania przez nich roli agentek i agentów zmian. Dzięki platformie, każda młoda osoba, która zechce zaangażować się w projekt, zyska dostęp do informacji w wybranej przez siebie dziedzinie – opracowań eksperckich, a przede wszystkim scenariuszy lekcji. W ten sposób przygotowana przez specjalistów, bardzo potrzebna wiedza trafi do szkół – mówi Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas i dyrektorka Biura Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

Obecnie na platformie „Dom Spokojnej Młodości” dostępnych jest 40 tematów lekcji. Ich scenariusze powstały po konsultacjach z młodzieżą i dotyczą ważnych dla nich spraw, takich, jak np. zdrowie psychiczne, zaangażowanie społeczne i obywatelskie, zmiany klimatyczne, zagrożenia w sieci, komunikacja bez przemocy czy dojrzewanie. W przygotowanie materiałów edukacyjnych zaangażowały się organizacje pozarządowe, między innymi Amnesty International, Demagog, Fundacja Atypika, Fundacja Można Zwariować, NASK, Akcja Demokracja, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Kolektyw Chemia, czy Greenpeace.

Fundacja BNP Paribas wspiera “Dom Spokojnej Młodości” nie tylko finansowo, ale również merytorycznie i organizacyjnie. W ten sposób kontynuuje swoją misję oraz realizuje społeczną odpowiedzialność fundatora, Banku BNP Paribas, który również aktywnie działa na polu edukacji. Bank BNP Paribas chętnie angażuje się w zewnętrzne projekty, dzieląc się wiedzą przede wszystkim z zakresu finansów. Stawia przy tym na umiejętności praktyczne. Przykładem jest program „Misja Kieszonkowe”, czyli autorska i pierwsza w Polsce kampania edukacji finansowej wykorzystująca kieszonkowe jako praktyczne narzędzie wprowadzania dzieci w świat samodzielnych finansów. Jej celem jest uświadamianie najmłodszym wartości pieniądza, nauka zarządzania budżetem i oszczędzania. Bank BNP Paribas prowadzi również projekt „Misja Edukacja”, obejmujący m.in. działania edukacyjne z zakresu finansów, ekologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości czy psychologii. Z kolei w ramach programu BAKCYL, koordynowanego przez Warszawski Instytut Bankowości, bankowcy wcielają się w rolę nauczycieli – wolontariuszy, którzy uczą młodych ludzi finansów.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska