Fundacja BNP Paribas zwiększa skalę działania

Fundacja BNP Paribas poszerza skalę swoich działań. W jej aktywność zostają włączone kolejne podmioty Grupy BNP Paribas w Polsce: BNP Paribas Group Service Center, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas Faktoring, BNP Paribas Real Estate Poland, Arval Service Lease Polska i BNP Paribas Cardif w Polsce. Od tego momentu Bank BNP Paribas oraz wymienione spółki będą działać razem na rzecz realizacji misji społecznej Fundacji BNP Paribas.

Fundacja BNP Paribas powstała w 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Paribas, swojego fundatora. Wizja działań prospołecznych jest jednak wspólna dla wszystkich podmiotów z Grupy. Misja fundacji – odważne zmienianie świata na taki, w którym jest mniej nierówności i w którym możemy być spokojni o przyszłość naszej planety – będzie realizowana efektywniej dzięki wspólnemu zaangażowaniu.

– Łącząc zasoby znacząco zwiększamy nasz wpływ społeczny – w duchu współpracy, która jest jednym z filarów strategii biznesowej GObeyond – możemy działać w większej skali. Nie zmieniają się nasze główne cele, czyli dążenie do zmniejszania nierówności i troska o planetę, ale możemy np. sfinansować więcej stypendiów, a dzięki większej liczbie wolontariuszek i wolontariuszy działać szerzej i intensywniej. Dla spółek w Grupie BNP Paribas to szansa na rozwój strategicznej filantropii i zaangażowania społecznego – mówi Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska Fundacji BNP Paribas.

Rozszerzenie zakresu działań fundacji następuje w szczególnym momencie historii Grupy BNP Paribas – równo 200 lat od jej powstania. Fundacja chce uczcić jubileusz w specjalny sposób –  przygotowując w tym roku paczki dla aż 200 potrzebujących rodzin w ramach akcji Szlachetna Paczka. Od 2018 r., jako partner strategiczny inicjatywy, której inicjatorem jest Stowarzyszenie WIOSNA, bank przekazał na jej rzecz ponad 4,7 mln zł. Oprócz wsparcia finansowego i komunikacyjnego, Fundacja BNP Paribas koordynuje działania własnych wolontariuszy i wolontariuszek. W ubiegłym roku, dla rodzin w całej Polsce przygotowano 145 paczek, każda o średniej wartości 4 700 zł.

Obok wolontariatu i zaangażowania społecznego pracowników banku i spółek Grupy BNP Paribas, ważnym obszarem działań fundacji są programy solidarnościowe i edukacyjne. Jednym z najważniejszych jest program stypendialno-rozwojowy „Klasa” dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości. Program jest realizowany nieprzerwanie od 2003 roku. W tym roku po raz kolejny uzyskał patronat Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska