Fundacja mBanku podsumowała 2023 rok: Ponad 3 mln zł na edukację matematyczną i promocję matematyki

Ponad 3 mln zł na edukację matematyczną, 450 beneficjentów, 35 tys. uczestników dofinansowanych projektów – to tylko niektóre efekty działań mFundacji w 2023 roku. Od 2014 roku, zgodnie z przyjętą strategią „m jak matematyka”, fundacja przeznacza 100 proc. statutowych środków na wspieranie edukacji matematycznej w Polsce. Przez ostatnią dekadę przeznaczyła na ten cel już 27 mln zł. Gwiazdą ubiegłego roku stał się program przedszkolny „Rosnę z matematyką”, na który fundacja przeznaczyła ponad 1 mln złotych. 

Spółka mFundacja stawia na kreatywne i nieszablonowe podejście do matematyki. Wspiera pasjonatów – nauczycieli, edukatorów, społeczników i rodziców w rozwijaniu myślenia matematycznego u dzieci i młodzieży, podejmuje też działania skierowane do studentów. Swoją misję realizuje m.in. prowadząc programy partnerskie, grantowe, dotacyjne i stypendialne, organizując wydarzenia matematyczne oraz wydając bezpłatne publikacje.

Matematyka uważana jest za trudny, a nawet niepotrzebny przedmiot szkolny. My chcemy przekonać, że matematyka jest kluczową umiejętnością we współczesnym świecie i że może być nie tylko przydatna, ale także interesująca. Bez niej nie byłoby gier komputerowych, sztucznej inteligencji, podróży w kosmos, trudno byłoby także upiec ciasto, uszyć garnitur czy zbudować dom. Świat bez matematyki po prostu nie istnieje – mówi Iwona Ryniewicz, prezeska mFundacji.

Fundacja prowadzi dwa, ogłaszane co roku, programy grantowe: „mPotęga” (na projekty edukacji matematycznej w klasach 4-8) i „Rosnę z matematyką” (na projekty edukacji matematycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym). W 2023 r., w obu programach, mFundacja przekazała ponad 2 mln zł na realizację pomysłów blisko 400 podmiotom w całej Polsce. Najczęściej są to szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe i przedszkola z małych miejscowości, przez co Fundacja przyczynia się do wyrównywania szans edukacyjnych.

W programie dotacyjnym, który co roku ma inny temat przewodni, na dofinansowanie mogą liczyć działania, które łączą matematykę z innymi przedmiotami i ukazują jej praktyczny wymiar. W 2023 r. mFundacja przyznawała dotacje projektom matematyczno-ekologicznym, od października ubiegłego roku dofinansowuje projekty geometryczne. W sumie mFundacja wsparła ponad 50 projektów na łączną kwotę ponad 600 tys. zł.

Fundacja promuje również młodych uzdolnionych matematyków i matematyczki. Wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji matematycznej przyznaje stypendia laureatom Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w tych prestiżowych konkursach. W 2023 r. do 29 osób trafiły stypendia łącznej wartości 42 tys. zł. Co roku ogłaszany jest także konkurs „Krok w przyszłość”, w którym wyróżniane są najlepsze studenckie prace z matematyki, które promują nowatorskie rozwiązania lub wskazują nowe kierunki i metody badawcze. Do finału edycji 2022/2023 zakwalifikowało się 5 zgłoszonych prac. Jury złożone z uznanych autorytetów matematycznych, przyznało nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł i dwa równorzędne wyróżnienia po 10 tys. zł każde.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej mFundacji są bezpłatne publikacje promujące matematykę. Do tej pory fundacja wydała ich pięć: „Matematyka jest wszędzie”, „Dziecinnie prosta matematyka” oraz „Matematyka na zielono”, przeznaczone dla rodzin z dziećmi w wieku od 0 do 13 lat, a także „Wielcy polscy matematycy znani i nieznani” oraz „Środek do celu”, które wspierają prowadzenie ciekawych zajęć matematycznych przez nauczycieli. Darmowe ebooki można pobrać ze strony www.mjakmatematyka.pl.

Już w marcu fundacja ogłosi nowy program grantowy „mSilnia”, który zastąpi flagową „mPotęgę”.

10 lat „mPotęgi” to ponad 1,5 tys. grantów na łączną kwotę ponad 8,6 ml zł i 160 tys. uczestników programów matematycznych. To także społeczność zaangażowanych nauczycielek i nauczycieli, którzy z ogromnym zaangażowaniem wspierają naszą fundacyjną misję. To oni, podczas wspólnych warsztatów, pomogli nam stworzyć założenia nowego programu – mówi Iwona Ryniewicz.

Wśród planów na 2024 r. znajdują się także m.in. kolejne programy partnerskie, publikacja materiałów edukacyjnych oraz matematyczne imprezy. Więcej informacji o projektach mFundacji można znaleźć na stronie: www.mFundacja.pl

ŹRÓDŁOmBank